facebook pixel

Vi vill skapa ett nytt biljettsystem som är bra för dig som kund!

Dagens biljettsystem har fungerat väldigt bra men det går inte att vidareutveckla det systemet mer.

Arbetet med det nya biljettsystemet görs tillsammans med Kalmar Länstrafik, Jönköpings Länstrafik och Hallandstrafiken.

Det nya biljettsystemet är en viktig pusselbit för att göra resandet med kollektivtrafiken bättre och ännu mer attraktivt. Det nya biljettsystemet kommer förbättra reasandet för dig som kund men också våra förares arbetsmiljö vilket vi ser som en stor fördel. Lanseringen av det nya biljettsystemet kommer ske stegvis. Vi kommer hjälpa dig löpande genom hela lanseringen. 

Välkommen att följa med oss på resan framåt!

x