Färdtjänst 

Den allmänna kollektivtrafiken med buss och tåg ska utformas så att så många som möjligt ska kunna använda den. Färdtjänsten är till för dig som på grund av funktionsnedsättning har väsentliga svårigheter att resa med den allmänna kollektivtrafiken.

Region Kronoberg ansvarar för handläggning och beslut om färdtjänst och riksfärdtjänst för kommunerna Alvesta, Lessebo, Tingsryd och Växjö. Du som ansöker om färdtjänst måste vara folkbokförd i någon av dessa kommuner.


Ansök om färdtjänst och riksfärdtjänst
För att du ska kunna resa med färdtjänst måste du ha ett tillstånd. 
Första gången du ansöker om färdtjänst eller riksfärdtjänst måste ett intyg för färdtjänst bifogas. Intyget ska utförligt beskriva hur ditt hälsotillstånd påverkar din förmåga att resa med allmänna kommunikationer. Intyget kan utfärdas av läkare, sjuksköterska, sjukgymnast, arbetsterapeut eller kurator.

 


 

Blanketter


Regelverk


 

Beställ färdtjänst
Färdtjänst och riksfärdtjänst beställer du alltid genom Serviceresor Kronoberg, som är Region Kronobergs beställningscentral. Länk till Serviceresor Kronoberg