Trafikinformation

2017-02-14 - 2017-07-02

Tidtabellsändring Krösatåg

Från och med den 16 januari 2017 kommer Krösatåg 17603 med ordniarie avgång klockan 07.48 från Alvesta - Växjö att få tidigarelagd avgång till klockan 07.33. Detta kommer att gälla fram till den 2 juli 2017. 

2017-04-18 - 2017-06-20

Trafikstörning linje 146 och 147

På grund av VA-arbeten är Bolmstadsvägen i Ljungby avstängd för trafik mellan Hovdingegatan och Nygatan från den 18 april till den 16 juni.

Indragen hållplats för linje 146 och 147: "Hovdingegatan".

Resenärer hänvisas till hållplats "Åkervägen"

2017-04-22 - 2017-05-18

Banarbete Vislanda-Ballingslöv

Trafikverket byter ut spåret på Södra stambanan mellan Vislanda och Ballingslöv under perioden 22 april - 27 juni. Arbetet påverkar Krösatågen mellan Alvesta och Hässleholm. Under tiden arbetet pågår kommer endast ett spår vara öppet på sträckan. Det innebär förändringar i tågtrafiken.

Arbetet är uppdelat i två olika perioder.
Den första perioden pågår mellan den 22 april och 18 maj och då går trafiken enligt följande:

Krösatågen kör enligt tidtabell på sträckan Växjö - Alvesta samt Älmhult-Hässleholm.
Sträckan Alvesta - Älmhult ersätts med buss enligt tidtabell. 

Öresundstågen går enligt ordinarie tidtabell.

Hitta tider och turer

Observera att det kommer att ta längre tid att resa under tiden som arbetet pågår och att vissa avgångstider därför kan ha ändrats.

* Sök din resa i Länstrafiken Kronobergs reseapp.

* Sök din resa i vår reseplanerare 

* Tillfällig tidtabell (linje 692) finner du på vår hemsida under tidtabeller eller här .

För mer information kring spårbytet se trafikverket.se/vislanda

 

 

2017-04-24 - 2017-06-02

Trafikstörning linje 1 & 358

Trafikstörning linje 1 och 358.

På grund av gatuarbeten är Liedbergsgatan avstängd mellan Mörners väg och Vintervägen från och med måndagen den 24 april till och med fredagen den 2 juni.

Tillfällig färdväg för linje 1 och 358: Liedbergsgatan – Mörners väg – Kungsvägen – Ringsbergsvägen – Liedbergsgatan eller omvänt.

Flyttad hållplats: ”Vintervägen” Resenärer hänvisas till Hållplats på Ringsbergsvägen.

2017-04-25 - 2017-05-10

Vägarbeten i Halmstad

Mellan tisdagen den 25 april och onsdagen den 10 maj pågår ett större vägarbete i Halmstad. Under byggtiden kommer linje 145 och linje 318 att få ändrade körvägar till och från Halmstad Regionbussterminal och Österskans.

Följande hållplatser kan ej angöras:

"Högskolan" - Resenärer hänvisas till hållplats "Östergårdsskolan".

"Sturegymnasiet" - Resenärer hänvisas till hållplats "Giganten".

2017-05-02 - 2017-11-30

Trafikstörning linje 31, 123, 857 och...

Trafikstörning linje 31, 123, 857 och linje 148,149

På grund av broarbeten är det begränsad framkomlighet på Hallandsvägen Älmhult bron över järnvägen  från och med tisdagen den 2 maj till och med torsdagen den 30 november. Bussar kan endast trafikera bron i östlig färdväg.

Det är viktigt att bussarna kör sakta över bron så att dom som arbetar där känner sig trygga annars riskera vi att bron stängs helt.

Tillfällig färdväg för linje 31, 123, 857: Knutsgatan – Storgatan – Södra esplanaden – Skånevägen – Södra Ringvägen – Bäckgatan – Hallandsvägen –Södra Esplanaden – Storgatan – Knutsgatan.

Linje 31 trafikerar följande hållplatslägen angivet vilken sida av gatan som bussen stannar: ”Wallingatan” den västra sidan, ”Stålgatan” den västra sidan, ”Ringcentralen” den norra sidan, ”Centrallager syd” den norra sidan, ”Centrallalager nord” den östra sidan, ”Blåljushuset” den östra sidan, ”Södergatan” den östra sidan och ”Blåsippan” den östra sidan.

Tillfällig färdväg för linje 148, 149 mot Ljungby: Knutsgatan – Storgatan –Norra Esplanaden – Skolgatan – Växjövägen – Elmevägen – Gotthardsgatan – Kyrkogatan – Ikeagatan – Bäckgatan.

x