Trafikinformation

2018-04-18 - 2018-06-30

Trafikstörning linje 340

Trafikstörning linje 340.

Från och med måndagen den 23 april till och med fredagen 29 juni kommer vägen att vara avstängd mellan Rydet och Rottne.

Omledning linje 340 turer som går via Rydet: Från/till Tolg omleds via väg 892/880/897.

Turer som går från/till Åby kan inte köra via Rydet så de turerna omleds via väg 897.

Berörda hållplatser: "Rydet" flyttas utanför arbetsområdet till korsningen i Rydet.

En tillfällig hållplats finns vid korsningen väg 880/892,  turer från/till Åby kommer att trafikera denna hållplats. Turer från/till Tolg via Rydet kommer att trafikera den ordinarie hållplatsen "Borlanda".

Det finns möjlighet att cykla och gå trots avstängningen så övriga resenärer som åker från hållplats "Rydet" hänvisas till hållplats "Åbyvägen".

Se tidtabell för avgångstider på respektive hållplats och på hemsidan finns en tillfällig tidtabell för linje 340.

2018-05-09 - 2018-07-29

Tillfälligt indragen hållplats linje 30

På grund av VA-arbeten på Gotthards gata leds linje 30 om via Majtorpsgatan - Ljungbyvägen samt Kyrkogatan. Detta gör att hållplats Idrottsgatan tills vidare är indragen. Resande hänvisas till hållplats Tulpanvägen

2018-05-23 - 2018-06-30

Linje 30 hållplats Vattentornet

Linje 30 kör fortfarande omledning i Älmhult via Knutsgatan-Storgatan-Haganäsleden på grund av gatuarbete. Omledningen gäller tills vidare.

Indragen hållplats "Vattentornet".
Resenärer hänvisas till en tillfällig hållplats som är belägen på Östra Esplanaden cirka 200 meter österut mot Handelsområdet.

2018-06-27 - 2018-07-05

Hållplats Myrebo åter i bruk

Från och med onsdag den 27/6 2018 kommer hållplats Myrebo att åter igen angöras. 

2018-07-14 - 2018-07-16

Trafikavbrott Öresundståg Lund - Häss...

Trafikverket utför kontaktledningsupprustning och annat banunderhåll på sträckan Lund - Hässleholm. Under tiden arbetet pågår kan inga tåg passera på sträckan. Arbetet pågår under tio helger 2018. Nästa arbete startar lördagen 14 Juli klockan 01:15 och pågår till måndag 16 Juli klockan 03:00.

Under tiden arbetet pågår så är samtliga Öresundståg inställda på sträckan Lund - Hässleholm och omvänt. Bussar ersätter. Norrgående bussar har anslutning i Lund med Öresundståg från Malmö/Köpenhamn och i Hässleholm med Öresundståg mot Växjö/Kalmar. 

Sydgående bussar har anslutning i Hässleholm med Öresundståg från Växjö/Kalmar.

De sista Öresundstågen till Kalmar (tåg 1090) och till Växjö (tåg 1102) senareläggs så att resenärerna från Malmö/Köpenhamn kan åka med ordinarie tåg och ändå nå sin slutstation.

Senarelagda tåg:

Tåg 1090/20091 (1190/91) Hässleholm - Kalmar är senarelagt ca en timme.

Går både lördag och söndag med avgångstid 21:40 från Hässleholm.

Tåg 1102/20103 Hässleholm - Växjö går enligt ordinarie tidtabell 22:40 men även senarelagt som tåg 11192/11193,  det senarelagda tåget går både lördag och söndag med avgångstid klockan 23:50 från Hässleholm men tåg 1102 går endast på söndagen.

x