Trafikinformation

2017-02-14 - 2017-07-02

Tidtabellsändring Krösatåg

Från och med den 16 januari 2017 kommer Krösatåg 17603 med ordniarie avgång klockan 07.48 från Alvesta - Växjö att få tidigarelagd avgång till klockan 07.33. Detta kommer att gälla fram till den 2 juli 2017. 

2017-04-22 - 2017-06-27

Banarbete Vislanda-Ballingslöv 19 maj...

Trafikverket byter ut spåret på Södra stambanan mellan Vislanda och Ballingslöv under perioden 22 april - 27 juni. Arbetet påverkar Krösatågen mellan Alvesta och Hässleholm. Under tiden arbetet pågår kommer endast ett spår vara öppet på sträckan. Det innebär förändringar i tågtrafiken.

Mellan den 19 maj och 27 juni går trafiken enligt följande:

Krösatågen kör enligt tidtabell på sträckan Växjö-Älmhult. Sträckan Älmhult-Hässleholm ersätts med buss enligt tidtabell.

Öresundstågen går enligt ordinarie tidtabell.

 

Hitta tider och turer

Observera att det kommer att ta längre tid att resa under tiden som arbetet pågår och att vissa avgångstider därför kan ha ändrats.

* Sök din resa i Länstrafiken Kronobergs reseapp.

* Sök din resa i vår reseplanerare 

* Tillfällig tidtabell (linje 692) finner du på vår hemsida under tidtabeller eller här .

För mer information kring spårbytet se trafikverket.se/vislanda

 

 

2017-05-02 - 2017-11-30

Trafikstörning linje 31, 123, 857

Trafikstörning linje 31, 123 och 857

Från och med tisdagen den 2 maj till och med torsdagen den 30 november är det begränsad framkomlighet på Hallandsvägen i Älmhult på grund av broarbeten på bron över järnvägen.  Bussar kan endast trafikera bron i östlig färdväg.

Linje 31,123 och 857 trafikerar följande hållplatslägen: ”Wallingatan” den västra sidan, ”Stålgatan” den västra sidan, ”Ringcentralen” den norra sidan, ”Centrallager syd” den norra sidan, ”Centrallalager nord” den östra sidan, ”Blåljushuset” den östra sidan, ”Södergatan” den östra sidan och ”Blåsippan” den östra sidan.

 

2017-05-08 - 2017-08-25

Trafikstörning Ljungby linje 144, 146...

Trafikstörning linje 144, 146, 147, 148, 150, 157, 273

På grund av gatuarbeten är Ågårdsvägen mellan Storgatan och Drottninggatan avstängd  mellan 8 maj till 25 augusti.

Tillfällig färdväg till och från Sunnerbogymnasiet: Axel Roothsgata – Ågårdsvägen – Drottninggatan – Märta Ljungbergsväg – Stationsgatan och omvänt.

Viktigt att angöra hållplats ” Bondegatan” på Ågårdsvägen!

 

2017-06-10 - 2017-07-23

Trafikstörning linje 130

På grund av broarbeten är väg 120 avstängd vid bron vid Barkhult från och med måndagen den 12 juni klockan 07.00.

Arbetet kommer att pågå cirka till och med den 23 Juli. 

 

Tur 1 avgår tidigare från Ryd terminal klockan 06.35 (ordinarie avgångstid 06.55). 

Alla hållplatser fram till och med hållplats ”Knoxhultsvägen, Häradsbäck” avgår 20 minuter innan ordinarie avgångstid.

Hållplatser från och med ”Virestadsvägen” har ordinarie avgångstid.

 

Avgångstid 15.35 från Ryd terminal kommer att få förseningar utmed linjen.

 

Indragna hållplatser: ”Torbjörnahult”, ”Uthövdan”, ”Barkhult”,

”Sännsehult vägskäl”, ”Agnshult” och ”Dammen”.

 

Resenärer hänvisas till hållplats ”Virestadsvägen” eller

 ”Knoxhultsvägen, Häradsbäck”

2017-06-16 - 2017-06-30

Utökad busstrafik linje 215 Korröfest...

Busstrafiken är utökad för linje 215 under perioden 25-30 Juli, i samband med Korröfestivalen. Bussen går från Växjö Resecentrum hållplats Y till Korrö och omvänt. Busstiderna finns sökbara för linje 215 i vår reseplanerare.

2017-06-20 - 2017-07-07

Trafikstörning linje 1 och 358

På grund av gatuarbeten är Liedbergsgatan avstängt mellan Mörners väg och vintervägen i södergående riktning från och med tisdagen den 20 juni kl.16.00 till och med fredagen den 7 juli.

Omledning sker via Mörners väg – Kungsvägen – Ringsbergsvägen – Liedbergsgatan.

Trafik i norrgående riktning kan passera arbetsområdet.

Tillfällig färdväg för linje 1och 358 mot centrum: Mörners väg – Liedbergsgatan – Kungsvägen – Ringsbergsvägen – Liedbergsgatan.

Flyttad hållplats: ”Vintervägen” norrgående. Resenärer hänvisas till Hållplats på Liedbergsgatan.

södergående resenärer hänvisas till hållplats på Ringsbergsvägen.

2017-06-21 - 2017-06-30

Trafikstörning linje 7

På grund av VA-arbeten är hållplats ”Evedal” avstängd från och med onsdagen den 21 juni till och med fredagen den 30 juni.

 Resenärer hänvisas till den tillfälliga hållplatsen vid infarten till Campingen.

 

2017-06-26 - 2017-06-27

Älmhult–Hässleholm 26 och 27 juni

På grund av spårarbeten kommer vissa Öresundståg att få ändrade tider mellan Älmhult och Hässleholm måndag 26 juni och tisdag 27 juni.

 
För tidtabellsinformation - se resrobot.se

2017-06-26 - 2017-08-20

Inställda Krösatåg 17617 samt 17618

Under perioden 26/6 till och med 20/8 2017 lördagar samt söndagar är följande tåg inställda:

Krösatåg 17617 med ordinarie avgångstid 15:13 från Jönköping är inställt på hela sträckan Jönköping - Växjö.

Krösatåg 17618 med ordinarie avgångstid 17:35 från Växjö är inställt på hela sträckan Växjö - Jönköping. 

Resande hänvisas till tidigare eller senare avgångar. 

2017-07-08 - 2017-07-10

Tågersättning Lund-Hässleholm

På grund av banabeten är all tågtrafik inställd mellan Lund och Hässleholm flera helger under 2017. Bussar ersätter, generellt gäller följande:

Norrgående bussar har anslutning i Lund med Öresundståg från Malmö/Köpenhamn och i Hässleholm med Öresunsdståg mot Växjö/Kalmar.

Södergående bussar har anslutning i Hässleholm med Öresundståg från Växjö/Kalmar.

I Lund hänvisas till nästa avgång.

Nästa helg med inställda tåg är:

Lördag 8 juli klockan 01:15 - måndag 10 juli klockan 03:00

Bussar ersätter via mellanstationer.

Observera att restider förlängs betydligt, vänligen se resrobot.se

2017-07-08 - 2017-07-10

Senarelagda Öresundståg

På grund av flera arbeten är Öresundståg 1090 med ordinarie avgångstid från Hässleholm klockan 20.44 senarelagt en timma och avgår istället klockan 21.40. Detta gäller lördag och söndag 8-9 juli.

Öresundståg1096 med ordinarie avgångstid från Hässleholm klockan 21.44 är senarelagt och avgår från Hässleholm klockan 22.40. Detta gäller söndagen den 9 juli.

Öresundståg 1102 med ordinarie avgångstid från Hässleholm klockan 22.44 är senarelagt från Hässleholm mot Alvesta/Växjö och har ny avgångstid från Hässleholm klockan 23.50. Detta gäller lördag och söndag 8-9 juli.

Dessa tider gäller för att resenärer från Köpenhamn/Malmö ska kunna åka med ordinarie tåg och ändå nå sin slutstation.

Tågen är ersatta av buss på sträckan Lund - Hässleholm.

För tidtabell under arbetet - se resrobot.se.

x