2018-08-13 - 2018-11-10

Banarbete Hässleholm - Växjö, ändrade och inställda Krösatåg Syd

2018-10-01 - 2018-12-09

Trafikavbrott Lessebo - Emmaboda

2018-10-09 - 2018-11-16

Trafikstörning Arbete på Storgatan

2018-10-13 - 2018-10-21

Trafikavbrott Älmhult - Hässleholm

2018-10-15 - 2018-11-03

Trafikstörning linje 6 & 8

2018-10-24 - 2018-11-30

Förändringar hållplats ”Växjö resecentrum” och ”Stortorget”, Växjö

2018-11-03 - 2018-11-04

Planerat underhåll på Öresundsbron

Customer Centre

Do you have a question regarding tickets/cards or how to travel within Kronoberg County and in southern Sweden? Please contact our Customer Centre at 0771-76 70 76 or kundcenter@lanstrafikenkron.se
We are situated at Växjö central station - welcome!

x