2017-10-17 - 2017-10-17

Krösatåg 17606 med ordinarie avgångstid 09:35 från Växjö är idag inställt på hela sträckan Växjö - Jönköping. Buss ersätter på sträckan och beräknas vara framkörd på Växjö station till klockan 09:35.

2017-05-02 - 2017-11-30

Trafikstörning linje 31, 123, 857

2017-07-10 - 2017-10-31

Trafikstörning linje 30

2017-07-22 - 2017-12-09

Senarelagt Krösatåg

2017-09-25 - 2017-12-01

Trafikstörning regiontrafik Norra Järnvägsgatan

2017-09-25 - 2017-12-01

Trafikstörning Växjö stadstrafik Norra Järnvägsgatan

2017-10-02 - 2017-11-26

Trafikstörning Alvesta linje 144, 145, 270, 106, 111, 112 och 113

2017-10-17 - 2017-10-17

Krösatåg 17606 med ordinarie avgångstid 09:35 från Växjö är idag inställt på hela sträckan Växjö - Jönköping. Buss ersätter på sträckan och beräknas vara framkörd på Växjö station till klockan 09:35.

2017-11-11 - 2017-11-13

Senarelagda Öresundståg

Customer Centre

Do you have a question regarding tickets/cards or how to travel within Kronoberg County and across its borders? Please contact our Customer Centre at 0771-76 70 76 or kundcenter@lanstrafikenkron.se
We are situated at Växjö central station - welcome!

x