LINJE
LINJESTRÄCKNING
GILTIGHETSTID

2016-01-04 - 2016-09-30

Gränskontroller påverkar trafiken

2016-04-01 - 2016-10-31

Omledning linje 149

2016-04-04 - 2016-09-30

Trafikomledning på Högstorp

2016-08-15 - 2016-12-10

Trafikförändringar Krösatåg

2016-08-15 - 2016-10-31

Gatuarbeten Kristina Nilssons Väg

2016-08-15 - 2017-08-31

Ändrad körväg i Halmstad

2016-08-22 - 2016-09-30

Ny avgång linje 144 Vislanda - L...

2016-08-22 - 2016-09-30

Indragen tur linje 144

2016-09-12 - 2016-09-30

Gatuarbete Mörners väg/Dalborond...

2016-09-26 - 2016-10-14

Trafikstörning Linnegatan

2016-10-22 - 2016-10-24

Tågersättning Lund-Hässleholm

Customer Centre

Do you have a question regarding tickets/cards or how to travel within Kronoberg County and across its borders? Please contact our Customer Centre at 0771-76 70 76 or kundcenter@lanstrafikenkron.se
We are situated at Växjö central station - welcome!

x