LINJE
LINJESTRÄCKNING
GILTIGHETSTID

2017-02-14 - 2017-07-02

Tidtabellsändring Krösatåg

2017-04-22 - 2017-06-27

Banarbete Vislanda-Ballingslöv 19 maj - 27 juni

2017-05-02 - 2017-11-30

Trafikstörning linje 31, 123, 857

2017-05-08 - 2017-08-25

Trafikstörning Ljungby linje 144, 146, 147, 148, 150, 157, 273

2017-06-10 - 2017-07-23

Trafikstörning linje 130

2017-06-16 - 2017-06-30

Utökad busstrafik linje 215 Korröfestivalen

2017-06-20 - 2017-07-07

Trafikstörning linje 1 och 358

2017-06-21 - 2017-06-30

Trafikstörning linje 7

2017-06-26 - 2017-06-27

Älmhult–Hässleholm 26 och 27 juni

2017-06-26 - 2017-08-20

Inställda Krösatåg 17617 samt 17618

2017-07-08 - 2017-07-10

Tågersättning Lund-Hässleholm

2017-07-08 - 2017-07-10

Senarelagda Öresundståg

Customer Centre

Do you have a question regarding tickets/cards or how to travel within Kronoberg County and across its borders? Please contact our Customer Centre at 0771-76 70 76 or kundcenter@lanstrafikenkron.se
We are situated at Växjö central station - welcome!

x