LINJE
LINJESTRÄCKNING
GILTIGHETSTID

2016-01-04 - 2016-09-30

Gränskontroller påverkar trafiken

2016-04-01 - 2016-10-31

Omledning linje 149

2016-04-04 - 2016-08-15

Trafikomledning på Högstorp

2016-06-13 - 2016-08-10

Indragen hållplats "Stortorget" Växjö

2016-06-29 - 2016-08-01

Flytt av hållplats Vislanda centrum f...

2016-06-30 - 2016-07-31

Banarbete Hässleholm-Växjö 30-31 juli

2016-07-31 - 2016-08-31

Extrainsatt tåg Emmabodafestivalen

2016-08-15 - 2016-12-10

Trafikförändringar Krösatåg

Customer Centre

Do you have a question regarding tickets/cards or how to travel within Kronoberg County and across its borders? Please contact our Customer Centre at 0771-76 70 76 or kundcenter@lanstrafikenkron.se
We are situated at Växjö central station - welcome!

x