LINJE
LINJESTRÄCKNING
GILTIGHETSTID

2016-01-04 - 2016-09-30

Gränskontroller påverkar trafiken

2016-04-01 - 2016-10-31

Omledning linje 149

2016-04-04 - 2016-09-02

Trafikomledning på Högstorp

2016-08-15 - 2016-10-31

Gatuarbeten Kristina Nilssons Väg

2016-08-15 - 2016-12-10

Trafikförändringar Krösatåg

2016-08-15 - 2017-08-31

Ändrad körväg i Halmstad

2016-08-22 - 2016-09-30

Indragen tur linje 144

2016-08-22 - 2016-09-30

Ny avgång linje 144 Vislanda - Ljungby

2016-08-22 - 2016-08-30

Indragna hållplatser, Värnamo

2016-08-29 - 2016-09-07

Sigfridsrondellen Växjö

2016-08-30 - 2016-09-01

Vägarbete Västra Esplanaden

2016-08-30 - 2016-09-08

Beläggningsarbeten i Vikingarondellen...

2016-09-10 - 2016-09-12

Tågersättning Öresundståg Hässleholm ...

2016-09-12 - 2016-09-16

Banarbete Alvesta - Växjö 12-16 septe...

Customer Centre

Do you have a question regarding tickets/cards or how to travel within Kronoberg County and across its borders? Please contact our Customer Centre at 0771-76 70 76 or kundcenter@lanstrafikenkron.se
We are situated at Växjö central station - welcome!

x