2016-06-24 - 2016-06-25

Tågstopp mellan Malmö-Lund

På grund av ett omfattande signalfel i Åkarp kommer Örseundstågen att vara inställda Malmö-Lund även imorgon Lördagen den 25/6. Öresundstågen kommer  att vända i Lund för att sedan köra mot Kalmar. Prognosen är satt till kl 18.00 pendeltrafik med bussar kommer att upprättas Malmö-Lund-Malmö.. 

2016-06-24 - 2016-06-25

Störningar i tågtrafiken mellan Hässleholm och Malmö

Elfelet är nu hävt och tågtrafiken rullar åter men det är dock fortfaramde stopp mellan Lund-Malmö. Öresundståg som är på väg söder ut får slutstation Lund där pendeltrafik med bussar är upprättad mellan Lund -Malmö. Öresundstågen kommer sedan att vända i l Lund för att köra mot Kalmar och tågen kommer att köra enligt tidtabell.  

LINJE
LINJESTRÄCKNING
GILTIGHETSTID

2016-01-04 - 2016-09-30

Gränskontroller påverkar trafiken

2016-04-04 - 2016-07-08

Trafikomledning på Högstorp

2016-06-01 - 2016-06-30

Ändrad avgångstid Krösatåg 7589 från ...

2016-06-10 - 2016-07-05

Förändring av turer linje 350

2016-06-13 - 2016-07-08

Indragen hållplats "Stortorget" Växjö

2016-06-24 - 2016-06-25

Tågstopp mellan Malmö-Lund

2016-06-24 - 2016-06-25

Störningar i tågtrafiken mellan Hässl...

2016-07-02 - 2016-07-04

Tågersättning Lund-Hässleholm

2016-07-02 - 2016-07-03

Inställt tåg Alvesta - Växjö

Customer Centre

Do you have a question regarding tickets/cards or how to travel within Kronoberg County and across its borders? Please contact our Customer Centre at 0771-76 70 76 or kundcenter@lanstrafikenkron.se
We are situated at Växjö central station - welcome!

x