Närtrafik 
– resor för dig som bor i de områden där det inte går kollektivtrafik

Res kollektivt från din dörr
Närtrafiken är till för att ge en ökad trygghet och flexibilitet för dig som bor på landsbygden. Det blir lättare för ungdomar att delta i olika fritidsaktiviteter och ger på så sätt en ökad frihet. Närtrafiken gör det lite enklare att bo på landet.

Vem får åka?
De regler som gäller för att få använda närtrafiken är:

  • Du ska vara folkbokförd i Kronobergs län.
  • Du ska bo längre än 1000 meter (fågelvägen) från busshållplats för linjetrafik. Som busshållplats för linjetrafik räknas hållplats med mer än tre avgångar i vardera riktning per dag.
  • Åldersgräns 12 år och uppåt. Yngre reser i vuxet sällskap.

Vart får du åka?
Du får åka från din folkbokföringsadress och till utpekade hållplatser som längst 20 km (fågelvägen) från folkbokföringsadressen. Har du mer än 20 km (fågelvägen) till närmsta hållplats tillåts du resa till närmsta hållplats med samhällsservice.

När får du åka?
Vardagar har du tre avgångar i vardera riktning att välja på under förmiddagen och två under eftermiddagen/kvällen. Lördagar har du två avgångar i vardera riktning dagtid. 

Du får göra högst 4 enkelresor/vecka. Skulle det vara fordonsbrist kommer du att hänvisas till annan avgång. 

Bokning
Resan bokas tidigast 14 dagar och senast 3 timmar innan ankomst till hållplats (inresa) eller 3 timmar innan avgång från hållplats (hemresa). Undantag första tidtabellslagda turen på dagen som ska bokas senast 
kl. 15.00 dagen innan. Boka på 0771-76 70 77.

Resans pris
Det är samma pris för närtrafiken som för den allmänna kollektivtrafiken. Du kan betala mot faktura eller med kontanter. Du kan även använda Resekortet period genom att visa ditt aktiveringskvitto för aktuell period. Fråga om betalningsalternativ ställs vid bokning. Resekortet reskassa eller betalkort gäller inte. Undantag är sällskapsdjur som får följa med mot en kostnad.

För frågor och bokning
Har du frågor eller vill boka närtrafiken ringer du 0771-76 70 77
Öppettider: 
Måndag–fredag kl. 07.00-17.00
Lördag-söndag kl. 08.00-17.00