Markaryd station


Här finns en överskådlig tillgänglighetskarta över Markaryd station

Stationsbyggnad
nej


Biljettautomat

Biljettautomater finns i väderskyddet vid spåren och vid trappan upp till gångbron

Trafikeras av följande tågbolag: Pågatåg
 

Parkeringsplats för rörelsehindrade

Finns i anslutning till väderskyddet/spårområdet.


Närhet till busshållplats

Busshållplats finns placerad söder om stationsområdet.

Infotavla: finns i väderskyddet
 

Tillgänglig entré

nej.


Hörslinga 
nej


Sinusplattor och blindskriftstavla 
Taktila stråk finns fram till väderskydd, biljettautomater och hiss för övergång till västra sidan.

Blindskiftstavlor finns inte.


Realtidsskyltar
nej.


Toaletter
Finns på bussplan.


Hiss

Hiss finns till gångbron och till andra sidan spårområdet.

  • Dörrbredd: 0,9 m
  • Djup: 1,35 m
  • Maxvikt 630 kg, 8 personer


Ramp 

Nej, allt i markplan förutom övergången till västra sidan.


Mötesplats färdtjänst

nej.


Stationsvärd
nej


Café eller butik

Kiosk finns i nära ansluning till parkeringsplatsen på östra sidan.