Kartor

Här kan du se zon- och linjekartor för Länstrafiken Kronoberg. Dessutom finns tillgänglighetskartor över våra samtliga tågstationer.

Busstrafik

Växjö stadstrafik

  • Linjekarta med hållplatser, från 15 januari 2018, klicka här »
  • Karta med linjesträckning, från 15 januari 2018 klicka här »
  • Busslinjernas avgångsplatser vid Stortorget, från 15 januari 2018, klicka här »
     

Regiontrafik

 

Älmhult stadstrafik

Tågtrafik


Tillgänglighetskarta över tågstationerna

Nedan finner ni klickbara länkar till kartor för tillgänglihet i form av avgång och service vad gäller våra respektive tågstationer i länet.

Alvesta
Diö
Gemla
Hovmantorp
Lammhult
Lessebo
Markaryd
Moheda
Vislanda

Växjö 

Älmhult

 

Tillgänglighetskarta över bussterminaler

Här får du via kartor mer information vad gäller tillgänglighet och service vid några av våra större bussterminaler.

Alstermo
Eke
Lenhovda
Ljungby
Nottebäck
Ryd
Tingsryd
Åseda