Resekortet period

Du kan ladda Resekortet med en period som gäller för 30 dagars fria resor för en förvald sträcka. När du köpt ett nytt kort, eller laddat ett befintligt med en ny period, aktiveras den automatiskt när du gör din första resa efter köpet. Detta innebär att du kan vänta med att börja använda perioden. 

För en resa som är längre än periodkortets giltighet erläggs avgift från och med sista zonen på kortet. 
 
Nya priser från 10 december 2017

Resekort period 30 dagar (kan bl a köpas/laddas på försäljningsställe, Kundcenter och Mina sidor).

Antal zoner Period buss Vuxen
(fr 20 år)
Period buss
Studerande*
/Barn/Ungdom
Period tåg+buss
Vuxen (fr 20 år)
Period tåg+buss
Studerande*
/Barn/Ungdom
1 (stadstrafik) 540:- 405:- - -
2 640:- 480:- 710:- 530:-
3 780:- 585:- 960:- 720:-
4 890:- 665:- 1090:- 815:-
5 970:- 725:- 1170:- 875:-
6 1050:- 790:- 1250:- 940:-
7 1140:- 855:- 1340:- 1005:-
Län 1240:- 930:- 1440:- 1080:-
 
* Studerande ska alltid uppvisa giltig legitimation tillsammans med giltigt Mecenat- eller Studerandekort.