Resevillkor buss och tåg 


Lagen om kollektivtrafikresenärers rättigheter regleras i lag 2015:953 som berör huvudsakligen tre områden; resenärens rätt till information, resenärens rätt till ersättning eller prisavdrag vid förseningar samt resenärens rätt till återbetalning av periodbiljett vid förändring av trafikutbud.


Resor med tåg regleras även i EU förordning (1371/2007) om rättigheter och skyldigheter för tågresenärer.

Resor med buss regleras även i EU förordning (181/2011) om passagerares rättigheter vid busstransport.

Konsumentverket är utsedd tillsyningsorgan som tillser att lagen och förordningen följs.

Här kan du ta del av våra resevillkor (gäller fr 10 december 2017) och förseningsersättning.

 

Du har rätt till ersättning vid försenad resa enligt nedan:

  • Försenad resa 20-39 minunter så får du 50 procent av resans pris åter.
  • Försenad resa 40-59 minuter så får du 75 procent av resans pris åter.
  • Försenad resa 60 minuter eller mer så får du 100 procent av resans pris åter.
     

Resplus

En Resplusresa är en kombinerad resa mellan två eller flera trafikföretag där det har utfärdats en biljett med beteckningen Resplus. Här kan du ta del av: 

Resevillkor Resplus  
Frågor och svar Resplus 

SJ Regionaltåg

Länstrafiken Kronobergs resevillkor för tåg gäller även resor med SJ Regionaltåg som sker med Länstrafiken Kronobergs  Resekort period.