Resevillkor buss och tåg 


Lagen om kollektivtrafikresenärers rättigheter (2015:953)  berör huvudsakligen tre områden; resenärens rätt till information, resenärens rätt till ersättning eller prisavdrag vid förseningar samt resenärens rätt till återbetalning av periodbiljett vid förändring av trafikutbud.

Här kan du ta del av våra resevillkor och förseningsersättning (tidigare resegaranti). 

 

Du har rätt till ersättning vid försenad resa enligt nedan:

  • Försenad resa 20-39 minunter så får du 50 procent av resans pris åter.
  • Försenad resa 40-59 minuter så får du 75 procent av resans pris åter.
  • Försenad resa 60 minuter eller mer så får du 100 procent av resans pris åter.
     

Resplus

En Resplusresa är en kombinerad resa mellan två eller flera trafikföretag där det har utfärdats en biljett med beteckningen Resplus. Här kan du ta del av Resplus resevillkor. 

SJ Regionaltåg

Länstrafiken Kronobergs resevillkor för tåg gäller även resor med Sj Regionaltåg som sker med Länstrafiken Kronobergs biljetter och kort.