facebook pixel

Resevillkor buss och tåg 


Lagen om kollektivtrafikresenärers rättigheter regleras i lag 2015:953 som berör huvudsakligen tre områden; resenärens rätt till information, resenärens rätt till ersättning eller prisavdrag vid förseningar samt resenärens rätt till återbetalning av periodbiljett vid förändring av trafikutbud.

Konsumentverket är utsedd tillsyningsorgan som tillser att lagarna och förordningarna följs.

Resor med tåg regleras även i EU förordning (1371/2007) om rättigheter och skyldigheter för tågresenärer.

Resor med buss regleras även i EU förordning (181/2011) om passagerares rättigheter vid busstransport.

Resevillkor för kollektivtrafiken i södra Sverige

Resevillkor, gäller från 15 december 2019 »

Resplus

En Resplusresa är en kombinerad resa mellan två eller flera trafikföretag där det har utfärdats en biljett med beteckningen Resplus. Här kan du ta del av: 

Resevillkor Resplus  
Frågor och svar Resplus 

SJ Regionaltåg

Länstrafiken Kronobergs resevillkor för tåg gäller även resor med SJ Regionaltåg som sker med Länstrafiken Kronobergs Resekort period. 

 

x