Länstrafiken Kronobergs kundnöjdhet ökade under 2021

Publicerad den 22-02-03

Trots pandemin visar ny nationell statistik att de flesta är nöjda med sin kollektivtrafik.

Kollektivtrafikbarometern, som levererar statistik om landets kollektivtrafik, visar i sin nyckeltalsrapport att en överhängande majoritet är nöjd med den service som Länstrafiken Kronoberg erbjuder. Nöjdheten med den senaste resan fortsätter vara hög, även om den minskat något sen senaste undersökningen.

Den övergripande kundnöjdheten har ökat med fyra procentenheter
För den övergripande kundnöjdheten har resultatet för Kronobergs län ökat för 2021 med fyra procentenheter till 66 %. Det är sex procentenheter över det nationella snittet som ligger på 60 %.

- Med tanke på de utmaningar som vi ställts inför under en längre tid nu, är det mycket glädjande att våra återkommande resenärer i länet upplever en ökad nöjdhet. Under förra årets sista tre månader kunde vår trafik fungera som vanligt igen, med öppna framdörrar som ger chaufförerna möjlighet att ge den service som de är vana vid. Det är vår förhoppning att vi snart ska kunna välkomna våra resenärer att stiga på fram igen, säger Pär Welander, Trafikdirektör, Länstrafiken Kronoberg.

Kollektivtrafiken som bransch har, och har haft, en svår situation under pandemin. Budskap om att avstå från resor har varvats med information om att det inte gått att köpa biljett ombord. Detta kan förväntas ha bidragit till en osäkerhet hos resenärer om de tjänster och den service som kollektivtrafiken erbjuder, och förutom att inverka på uppfattningen om trygghet i ett smittskyddsperspektiv även ha en negativ effekt på den allmänna kunskapen om kollektivtrafiken i den aktuella regionen.

- Just detta med att stärka trygghetsuppfattningen och återskapa ett förtroende som har naggats lite i kanten av den avrådan från att resa som kommunicerats från myndigheter finns med i den återhämtningsplan som beslutats i Trafiknämnden och som länstrafikens tjänstemän nu arbetar efter, säger Carina Bengtsson (C), trafiknämndens ordförande.

8 av 10 kunder är nöjda med sin senaste resa
I Kronoberg är 80 % av kunderna (det vill säga de som reser kollektivt 1 gång/månad eller oftare) nöjda med sin senaste resa. Det är en minskning med en procentenhet jämfört med föregående års mätning och tyvärr en minskande trend under snart två års pandemi. Likafullt är nöjdhetsuppfattningen i länet något högre än genomsnittet för landet, som ligger på 76 % (en minskning med tre procentenheter från 2020).

Fakta om Kollektivtrafikbarometern
Kollektivtrafikbarometern är en landsomfattande resvane- och attitydundersökning för landets regionala kollektivtrafikmyndigheter som samordnas av branschorganisationen Svensk Kollektivtrafik. Mätningarna har gjorts sedan 2001. Undersökningen används som ett verktyg att följa ett mätbart och objektivt resultat för kundupplevd kvalitet på sin trafik, både lokalt och regionalt. Undersökningen sker löpande och med mixad metod (webb- och telefonintervjuer). För 2021 besvarades frågorna av ca 88 000 slumpmässigt utvalda respondenter.


För mer information, kontakta:

Pär Welander, Trafikdirektör, 0470-58 30 44, par.welander@kronoberg.se
Carina Bengtsson, (C) trafiknämndens ordförande, 072-0831976, carina.bengtsson@kronoberg.se