Tillsammans.
Till en hållbar framtid.

Det finns flera fördelar med att resa tillsammans.
Du slipper köra, det är bra för plånboken men speciellt är det bra för miljön.
Det gör varje ny resa med oss till ett litet steg med stor effekt.
För dig, men framför allt för nästa generation.

Mindre utsläpp

Idag står vägtrafiken i Sverige för ungefär en tredjedel av koldioxidutsläppen. Men i Kronoberg är all den allmänna kollektivtrafiken fossilfri och utsläppen därmed noll.

För miljön lönar det sig redan vid första buss- eller tågresan, men vad som lönar sig för dig kan variera beroende på hur mycket du reser och hur långt.

Förnybara drivmedel i tanken

Alla våra bussar i allmän kollektivtrafik kör på förnybart drivmedel. Med förnybara drivmedel menas drivmedel som framställs av exempelvis vatten- och vindkraft eller biomassa. 

Stadsbussar

Alla våra stadsbussar kommer från våren att gå på el, som till viss del är producerad av solenergi. All el som bussarna laddas och värms upp med ska vara miljömärkt och komma från förnybar källa, exempelvis solenergi eller vindkraft.

Regionbussar

Ungefär hälften av våra regionbussar kör på biogas, i Växjö produceras biogas bland annat av de matrester vi komposterar som vi sedan kan tanka med.

Övriga regionbussar kör på HVO som görs på vegetabiliska oljor, slaktavfall och restprodukter från industrin, exempelvis tallolja från pappersindustri.

Tåg

Alla tåg som kör i Kronobergs län körs på grön el. För närvarande (2020) uppfyller denna el Naturskyddsföreningens Bra Miljöval. El som har märkningen Bra Miljöval är förnybar, ursprungsmärkt el från exempel sol-, vatten- och vindkraft eller biomassa.

Särskild kollektivtrafik (Serviceresor och skolskjuts)

Av de bilar och bussar som kör skolskjuts kör ca 98% på förnybart drivmedel.
Av de bilar som kör serviceresor (färdtjänst och sjukresor) kör ca 92 % på förnybart drivmedel.
Mestadels är det HVO som används, men även RME och biogas.

Minska trängseln på vägen

Många av våra bussar rymmer 50 resenärer. Om alla istället satt i varsin bil skulle det bilda en kö på 200 meter. En buss är ca 15 meter, så att ta buss eller tåg är inte bara bra för klimatet, det gör även mycket för bilköer.

Förutom att bussarna tar mindre plats på vägen så har vi även bussfiler. Det betyder att när köerna vid morgonrusningen är som värst så swishar du förbi i våra bussar utan minsta problem.

I ett tåg ryms ännu fler resenärer, vilket minskar trängseln på vägen ytterligare. Ett tåg i Kronoberg har i snitt 210 sittplatser.

Med oss blir du en miljöhjälte

Idag är många stressade över hur deras resande påverkar klimatet. 99 %* av våra fordon går på förnybart drivmedel, vilket gör att du bidrar till en bättre miljö när du reser med oss. Ta bussen eller tåget och bli en miljöhjälte du med!

*Vi säger 99 % istället för 100 % eftersom bussarna och Servicefordonen ibland används i andra typer av trafik, exempelvis när ett hockeylag har bokat en buss till en match. Vid sådana resor får trafikföretaget själv bestämma vilket drivmedel de vill använda. Det innebär att vi inte kan garantera att vi alltid kör på förnybart bränsle.

Kollektivtrafik 💚 vardagsmotion = sant

Kollektivtrafiken främjar människors vardagsmotion genom att uppmuntra dem att regelbundet gå eller cykla till sin station eller hållplats. Den fysiska aktivitet blir en naturlig del av vardagen och minskar risken för diabetes, högt blodtryck, hjärt- och kärlsjukdomar, vissa cancersjukdomar och ledproblem. I Sverige cyklar kollektivtrafikresenärer dubbelt så mycket och går tre gånger så mycket som bilister.

Källa: Svensk kollektivtrafik

En mer jämställd och jämlik värld

Kollektivtrafiken är ett sätt att skapa möjligheter för alla människor att mötas, handla och arbeta oavsett var de bor.

Kvinnor använder kollektivtrafik mer än män. 30 % av kvinnor och 23 % av män reser med kollektivtrafik. Kollektivtrafiken ger alla möjlighet att röra sig fritt och ta sig till jobb och fritidsaktiviteter. Oavsett kön bidrar du till ett mer jämställt samhälle genom att använda bussar och tåg.

Källa: Kollektivtrafikbarometern

Våra barns framtid

Barn lär sig genom att följa vårt exempel istället för bara att höra vad vi säger.

När du inför kollektivtrafik för barn i tidig ålder blir det enklare för dem att lära sig att söka resor och köpa biljetter. På det sättet blir kollektivtrafiken en naturlig del av deras vardag tidigt i deras liv, och något som kommer hänga kvar även när de blir äldre.

En dekorativ bild av ett utsnitt från mönstret på våra bussar.

Din resa genom gröna Kronoberg

Att resa med oss, det är att resa hållbart genom gröna Kronoberg. Det mönster som du ser på våra bussar ska förmedla den resan.