facebook pixel

Bra att veta

Vi vill gärna hjälpa dig att få en bra reseupplevelse med oss. Om du inte får svar på dina frågor på vår hemsida är du alltid välkommen att ställa dina frågor till vårt Kundcenter eller direkt till föraren. Vår "bra att veta" ger dig kort information om tillgänglighet och vissa reseregler.
För fullständiga resevillkor läs mer här »

Goda råd för en trevlig bussresa

  • Visa tydligt att du vill åka med.
  • Ta fram Resekort, biljett eller betalkort medan du väntar.
  • Ska du betala för Barn/Ungdom tala om det för föraren.
  • Fortsätt in i bussen så att fler passagerare kan komma med.
  • Låt äldre och rörelsehindrade få sittplats i bussen.
  • Använd säkerhetsbälte för din och dina medresenärers säkerhet.
  • Behåll biljetten/resekortet under hela resan.
  • Signalera i god tid att du vill stiga av genom att trycka på stoppknappen.
  • Låt gärna barnen gå av först. 

Bra att veta A - Ö

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

A

B

Barn 0-6 år

Barn mellan 0-6 år reser kostnadsfritt i sällskap med betalande resenär. Detta gäller både om resenären har Resekortet period, Resekortet period student, 24-timmarsbiljett, eller enkelbiljett. Gäller ej för Resekortet period Barn/Ungdom. Barn utan sällskap betalar för barn/ungdomsbiljett.

Barnvagn 

Du får ta med barnvagn utan avgift i mån av utrymme. Föraren avgör om utrymme finns. Resenär med barnvagn svarar för dess säkerhet och placering så att den ej blockerar gångar eller utrymningsvägar.  För barnvagn som uppenbart används till annat ändamål än transport av barn ska betalas en avgift som motsvarar en enkelbiljett för cykel.

C

Cirkatid

Alla avgångstider som är på hållplatser som inte är reglerhållplatser är cirkatider. Cirkatid betyder att bussen kan vara fem minuter tidig eller fem minuter sen till en busshållplats. Att dessa hållplatser har cirkatider beror på att det kan ta längre eller kortare tid att köra till hållplatsen, beroende på antal resenärer samt trafik. De flesta hållplatser har cirkatider, men vissa hållplatser längs en linje har fasta hålltider, de kallas reglerhållplats. Läs mer om Reglerhållplats under R.

Cykel 

2020-10-01- Tillsvidare Kostnadsfritt att ta med sig cykel vid resor i Kronobergs län
Vid resor med länstrafiken inom Kronobergs län är det tills vidare kostnadsfritt att ta med sig cykel för betalande resenär, i mån av plats och på de turer och färdmedel som tillåter detta. Beslutet är en tillfällig regeländring som gäller tills vidare. Ändringar kan komma att göras.

För länsgränsöverskridande resor får cykel får medföras kostnadsfritt i Skåne, Halland, Blekinge (ej buss). I Jönköpings och Kalmar län betalar man en biljett motsvarande barn/ungdom för att medföra cykel.

Cyklar ska placeras i särskilt markerat området och förankras med särskild fastsättningsanordning om sådan finns.

Små barncyklar utan cykelkedja, hopfällbar cykel, hopfällbar elscooter/elsparkcykel/kickbike med eller utan sadel samt mikrobike räknas som handbagage och får tas med utan kostnad (även i vanliga fall) förutsatt att de är maximalt hopfällda under Resan.

Buss
I mån av plats får en (1) konventionell cykel (gäller även elcykel) tas med på regionbuss.

Som konventionell cykel räknas inte ståhjuling, exempelvis Segway, samt elscooter/elsparkcykel/kickbike får inte tas med på stadsbuss, regionbuss eller när trafik körs av taxi.

Observera att du inte får medföra cykel i Växjö stadstrafik, regiontrafikens nattrafik, ersättningsbussar vid trafikstörning eller när trafiken körs av taxi och inte heller på linje 240 som körs av Blekingetrafiken.


Tåg
I mån av plats får 1 konventionell cykel (gäller även elcykel), elscooter/elsparkcykel/kickbike eller ståhjuling (exempelvis Segway) per Resenär tas med på Öresundståg, Pågatåg samt Krösatåg.

I mån av plats får 1 tandemcykel per Resenär tas med på Öresundståg och Pågatåg mot uppvisande av 2 stycken giltiga cykeltillägg. På Krösatåg kan inte tandemcykel medföras.

På Öresundstågen mellan stationerna Malmö Hyllie och Tårnby (Danmark) får även varucykel, trehjulig vuxencykel samt cykelkärror medtagas i mån av plats. På övriga tågsträckor kan varucykel, trehjulig vuxencykel och cykelkärror inte medtagas.

Cyklar ska placeras i särskilt markerat utrymme och förankras med särskild fastsättningsanordning om sådan finns.
 

D

E

Enkelbiljettens giltighet

Res så mycket du vill på betald sträcka under din biljetts giltighetstid. Det går bra att göra uppehåll under resan, och sedan fortsätta - eller åka tillbaka hem om du bara ska göra ett kortare ärende.

F

Färdbevis 

Ett färdbevis är en biljett eller en kallelse till sjuk- eller tandvård. Du ansvarar själv för att du har rätt och giltigt färdbevis när du reser med bussen eller tåget. 

Förtäring ombord

Mat och dryck får tas med och förtäras på ett sådant sätt att obehag inte uppstår för andra resenärer och att skada på länstrafikens eller medresenärers egendom inte uppkommer. För sådan skada ansvarar resenären. 
Alkoholhaltiga drycker får inte drickas på bussar, i tåg, i vänthallar eller vid väderskydd.

G

H

 

Handbagage

Handbagage, väska eller föremål, av skälig storlek som lätt kan bäras av och på fordonet av den resande, får medföras utan kostnad. Handbagage ska förvaras under stol, i knäet, på bagagehylla eller på annan i fordonet anvisad plats, utan olägenhet för annan resenär. Handbagage får inte placeras på sittplatser eller så att utrymningsvägar blockeras. Av säkerhetsskäl får tyngre handbagage, eller handbagage som sticker ut från hyllan, inte placeras på hatthylla.
Cykel kan vara handbagage, se rubrik Cykel.
 

Hittegods

Här finner du information om Hittegods. 

I

Inspektionskvitto  

Inspektionskvitto visar vilken/vilka produkter du har på ditt Resekort. 
Inspektionskvitto kan fås hos någon av våra återförsäljare, på Kundcenter i Växjö station, i biljettautomaterna eller på bussen. 
Har du en biljett på ett ressekort måste du ha ett giltigt inspektionskvitto om du ska resa med tåg.

Interrail

Interrailkort gäller ombord på Öresundståg och Krösatågen men inte i annan trafik i Kronobergs län.

J

K

Komplettera periodbiljett med enkelbiljett vid längre resa

Resa utanför periodbiljettens giltighetsområde: Resenär med periodbiljett som ska resa utanför giltighetsområdet för biljetten ska betala för enkelbiljett från och med nästa zon på sträckan i resriktningen. För resa i motsatt riktning måste resenären köpa enkelbiljett till och med sista zonen innan giltigheten på periodbiljetten kan användas.

Kombinerat resande med periodbiljetter

Det är tillåtet att kombinera två eller flera aktiva periodbiljetter för en sammanhängande resa.

Kontantfritt

Från och med 15 december 2019 kan du inte betala med pengar ombord på våra bussar. Vill du köpa biljett eller fylla på kundkassa på ett resekort och betala med kontanter är du välkommen till våra återförsäljare och Kundcenter.

Kundkassa

Kundkassan är ett betalmedel som kan användas för att köpa biljetter. Kundkassan kan fyllas på via Mitt konto, reseappen, biljettautomat, Kundcenter, återförsäljare samt ombord på bussen.
Du kan ha max 3 000 kronor i din kundkassa. Har du en registrerad reseapp och är medlem på Mitt konto och har registrerade resekort så använder alla korten och reseappen samma kundkassa.

L

M

Mobiltelefon och mediaspelare

Mobiltelefon, mediaspelare, radio, musikspelare, musikinstrument, datorer och dylikt får användas så  att varken förare, ombordpersonal eller medresenärer störs eller besväras.

N

Nattstopp

Du som resenär har möjligheten att ensam stiga av mellan två ordinarie hållplatser på befintlig linjesträckning. Du ber om “nattstopp” hos föraren senast vid hållplatsen innan, men allra helst direkt vid påstigning. Avstigning sker endast vid de främre dörrarna i bussen och av en person. Nattstopp gäller mellan 21.00-04.00 i både stads- och regiontrafik. Föraren avgör och stannar endast utmed linjesträckningen, där det är trafiksäkert att stanna.  

O

P

Q

R

Realtid

När bussen börjat köra från starthållplats så ändras tidtabellen från att vara fast/cirkatider till att köra i realtid. I reseappen och i reseplaneraren kan du se var bussen befinner sig och när den beräknas komma till din hållplats. Om inga större förseningar sker ska realtiden stämma med tidtabellen, men kan variera inom cirkatiden.

Reglerhållplatser 

Utmed varje busslinje så har vi något som kallas för Reglerhållplatser. Vid dessa ska bussföraren reglera sin körning. Exempelvis om turen ligger före tidtabell så väntar bussen in vid reglerhållplatsen.

I vår reseapp "Länstrafiken Kronoberg" kan du följa din tur i realtid, där ser du när din buss beräknas vara framme vid din hållplats.

Reseapp

I reseappen kan du köpa enkel- och periodbiljetter, du får 10 % rabatt.
I reseappen kan du även söka din resa, se var bussen befinner sig i realtid, hitta närmaste busshållplats och läsa tidtabeller.

Resekort

Resekort är opersonliga och du kan låna ut det. Har du en periodbiljett på ett resekort reser du hur mycket du vill på vald sträcka under giltighetstiden. 
Du kan även förköpa enkelbiljetter och koppla dem till ett resekort, sedan aktiverar du biljetterna allt eftersom du reser.
Du kan även välja att fylla på ditt resekort med kundkassa och använda den för att köpa biljett.

Resekortet ska medföras under hela resan och är ditt färdbevis.

Skolkortet är personligt och är endast giltigt med innehavarens namn på kortets baksida samt giltig id-handling.

Reseguiden

Reseguiden på flera språk
Vår reseguide finns på svenska, engelska, arabiska, somaliska, dari och tigrinja. Du hittar dem på vårt Kundcenter. Du kan också ladda ner dem här nedan.
Engelska
Svenska
Somaliska
Arabiska
Tigrinja
Dari

Rullstol och rullator

I mån av plats får rullstol, rullator och annat likvärdigt förflyttningshjälpmedel medtas kostnadsfritt, under förutsättning att hjälpmedlet är maximalt 70 cm brett, 120 cm långt och väger maximalt 300 kg inklusive Resenär. Elrullstol med styre (elscooter) får endast medföras på tåg. 

Under resan får du sitta i din rullstol. Rullstolen ska stå på en särskild plats och vara låst med broms. På buss med särskilt ryggstöd ska rullstolen vara vänd med ryggen mot det håll bussen kör. När det finns fastsättningsanordning för rullstol, rullator eller andra förflyttningshjälpmedel ska man använda dessa.

Resenären är ansvarig för att hjälpmedlet är godkänt för transport och har fästpunkter. På rullstolen ska fästpunkterna vara utmärkta alternativt ska instruktionsbok som beskriver hur rullstolen ska fästas medföras. Personal ansvarar för fastsättning.

Rullstol som inte uppfyllter kraven enligt texten ovan får medföras som bagage i bussens bagageutrymme. 

För mer information:
Resevillkor »
Tillgänglighet »

Rökning 

Det är förbjudet att röka på bussen, i tåget, och inte heller i lokaler, väderskydd, perronger eller andra utrymmen inomhus, utomhus och under jord. Gäller även e-cigarett.

S

Sällskapsdjur

Två hundar och andra sällskapsdjur per resenär, som kan tas med utan olägenhet för annan resenär, får tas med vid resa utan kostnad, och ska färdas i avsett och särsklit markerat utrymme i fordonet alternativt enligt personalens anvisningar. Sällskapsdjur ska under resan vara kopplat eller förvaras i för ändamålet avsedd väska eller bur.  Sällskapsdjur får inte placeras på sittplatser. 

Resenär med sällskapsdjur ansvarar för detta, och riskerar att bli avvisad eller nekad påstigning, om sällskapsdjuret bedöms vara störande för annan resenär eller personalen. 

Ledarhund samt servicehund för personlig hjälp åt resande får tas med utan kostnad och, vid behov, färdas med resenär på valfri plats i fordonet.

Vid resa med sällskapsdjur över Öresund se resevillkor punkt 6.30.

Sjukresa med buss och tåg

Buss 
Vid resa till vården visa upp din kallelse och vid hemresa visa ditt besökskvitto så åker du utan kostnad. Har du ingen kallelse eller besökskvitto får du lösa biljett och sedan skicka in biljett/besökskvitto till Serviceresor för att få ersättning. SMS-kallelse till tandvården är giltig som kallelse.

Tåg
Om du åker tåg måste du alltid köpa en biljett vid resan till och från innan du går ombord. Skicka sedan din biljett till Serviceresor för att få ersättning. 

Resa över länsgräns
Om du har remiss till vårdinrättning i annat län och ska resa med buss eller tåg, måste du lösa biljett för hela resan. Sedan skickar du in biljetten till Serviceresor för att få ersättning.

Biljetter och besökskvitton skickas till: Region Kronoberg, Serviceresor, 351 88 Växjö

Följeslagare vid sjukresor
Om vårdtagarens ålder eller medicinska tillstånd motiverar att någon följer med på resan, lämnas ersättning för följeslagarens kostnader för resan enligt vad som gäller för vårdtagaren, men utan avdrag för egenavgift. Vårdgivaren bedömer om det är medicinskt motiverat med följeslagare.

Intyg från vårdgivare vid behov av följeslagare krävs inte:
- för barn t o m utgången av det år barnet fyller 19 år
- för patienter över 85 år

Skolkort

Skolkortet är personligt och är endast giltigt med innehavarens namn på kortets baksida
samt giltig id-handling.
Skolkort gäller normalt för ett läsår, men förekommer även med kortare giltighetstid för t.ex. praktikperioder och sommarskola. Exakt datum anges på kortets försäljningskvitto/inspektionskvitto. Skolkortet gäller även under höst, sport-, påsklov och enstaka lovdagar. Kortet gäller inte under jullovet eller under helgdagar som infaller måndag - fredag. Skolkortet gäller inte på helger eller kl 00.00-04.00

Vid felanmälan av skolkort ska föraren slå ut en tariffbiljett ”felanmälan skolkort”. Denna biljett lämnar du på din skola och där får du ett nytt kort. Din skola hjälper dig även om du har tappat ditt skolkort eller om det blivit stulet.

Som ett komplement till skolkortet finns Fritidsbiljetten, läs mer om det här.

Självservicekanal

En självservicekanal är en kanal där du köper din biljett själv. Våra självservicekanaler är reseappen, Mitt konto och biljettautomat. Köper du din biljett här får du 10 % rabatt.

Student

Till studenter erbjuder vi 25 % rabatt på vår 30-dagarsbiljett.
30-dagarsbiljett student

Säkerhet och trygghet

Säkerhet i buss
I varje buss finns säkerhetsutrustning i form av brandsläckare, första förbandslåda, möjlighet att skapa nödutgång med hjälp av hammare, tackluckor kan vara nödutgångar, dörrar går att öppna manuellt vid olyckshändelse. 

För din trygghet finns nattstopp, läs mer >

I de fordon där säkerhetsbälte finns ska dessa användas för din och dina medresenärers säkerhet.

Säkerhet i tåg
I varje tågset finns säkerhetsutrustning i form av brandsläckare, utrustning för evakuering, 

Säkerhetsbälte I de fordon där säkerhetsbälte finns ska dessa användas för din och dina medresenärers säkerhet.

T

Tillsammansrabatt

Tillsammansrabatten ger alltid 25 % rabatt på totala biljettpriset när ni är två eller fler som reser tillsammans och köper gemensam enkelbiljett och 24-timmarsbiljett. Tillsammansrabatten gäller inom Kronoberg men även när du köper enkelbiljetter till angränsande län. Rabatten dras av automatiskt.

Tilläggsavgift

Om du saknar biljett, eller har ogiltig biljett, får du betala den saknade/ogiltiga biljetten samt en tilläggsavgift på 1200 kr vid kontroll.

Tysta kupéer

Tysta kupéer finns på tågen. Här gäller följande regler: mobil ska vara avstängd eller i ljudlöst läge, samtal ska inte föras i tyst kupé, utan i andra delar av tåget, musikspelare, dator och andra mediaspelare ska användas med hörlurar så att ljud inte läcker till omgivningen. Väljer du att resa med barn i tyst kupé, är det ditt ansvar att barnen visar hänsyn. 

U

V

W

X

Y

Z

Å

Åldersgräns

Kronoberg
I Kronobergs län reser du som barn/ungdom till den dagen du fyller 20 år. Vid tveksamhet om ålder ska legitimation kunna uppvisas annars uttages avgift enligt närmast högre åldersklass.

Danmark
För resor över Öresundsbron till Köpenhamn/Kastrup gäller en annan åldersgräns än i Sverige. I Danmark räknas du som vuxen den dagen du fyllt 16 år och behöver därför en vuxenbiljett mellan Malmö – Köpenhamn.

Återbetalning eller uppdatering av resekort 

Obs! Alla tjänsterna nedan får du hjälp med på Länstrafiken Kronobergs Kundcenter.

Återbetalning av reskassa
Under våren 2021 fasa reskassan ut. Du kan få din reskassa återbetalad till 23 mars 2031. 
Mer information om återbetalning av reskassa
 
Återbetalning av Färdtjänstkort kan ske till dödsbo eller till person som flyttar till annan region utanför Sydtaxan, återbetalningen sker då till bankkonto och mot en avgift på 50 kr. Detta görs av Kundcenter.

Kontantbiljett återlöses ej. Utfärdad periodbiljett återlöses före giltighetsperiodens start. En expeditionsavgift på 50 kronor tas ut. 

Byte av zoner eller uppdatering till dyrare biljett får göras på väntande period utan expeditionsavgift. 

Uppdatering till dyrare kort efter det att man har påbörjat period får göras utan expeditionsavgift, kortets giltighetstid får inte ändras.

Aktiverad periodbiljett återlöses enligt nedan;  

Giltighetsdag Återbetalning i % av biljettens värde
1 80 %
2 60 %
3 50 %
4 40 %
5 30 %
6 20 %
7 10 %


Återbetalning av periodbiljett vid sjukdom
Resenär som p g a sjukdom inte kan utnyttja sin periodbiljett har möjlighet att, mot uppvisande av sjukintyg utfärdat av sjukvårdsinrättning, få återbetalning av den delen av biljetten som inte kan utnyttjas. Ersättning ges ej för periodbiljett som trots ansökan om återbetalning använts under giltighetstiden. Ersättningen sätts in på bankkonto. Ansökan om återbetalning hanteras av Länstrafikens kansli.  

Återbetalning av periodbiljett vid ändrad linje eller tidtabell

Om vi gör stora ändringar på din linje eller i tidtabellen som väsentligt påverkar ditt dagliga resande så har du rätt till återbetalning av din periodbiljett.

Du får tillbaka det belopp som motsvarar priset för de dagar som är kvar.

Återbetalning och oaktiverade biljetter i reseappen
Du kan ha oaktiverade biljetter i appen i 365 dagar, efter det förfaller biljetten.
Enkelbiljetter som köps i appen betalas inte tillbaka. Det betyder att du inte kan göra något återköp på enkelbiljetter du köper i appen.

Ä

Ö

x