På regionbussen

Med regionbuss reser du enkelt och bekvämt i hela länet, men även till angränsande län. Våra regionbussar är mörkgröna.

Köpa biljett på regionbuss

Du kan köpa biljett ombord på alla regionbussar.

Du kan även aktivera biljetter på resekort och fylla på kundkassa.

Surfa kostnadsfritt ombord

Du kan surfa kostnadsfritt ombord på alla våra regionbussar med Buss Wi-Fi. Du behöver inget användarnamn eller lösenord.

Alla bussar är utrustade med 4G plus för en snabb uppkoppling. Du surfar med en hastighet på minst 1 Mbit/s (förutsatt att utrymme finns i mobilnätet). Wi-Fit är ett sömlöst system vilket innebär att om du byter buss behöver du inte leta upp Wi-Fit på nytt. Din enhet hittar det per automatik så länge du har Wi-Fi tjänsten på.

Tips när du reser med regionbuss

När du reser med regionbuss är det viktigt att ta hänsyn till varandra. Här är några saker att tänka på när du reser tillsammans:

 • Har du biljett i appen eller på kort? Förbered dig och ta fram biljetten innan du kliver på, på så vis går det snabbare och vi har lättare att hålla tidtabell.
 • Först av, sen på. Låt de som är ombord gå av innan du stiger på. Ställ dig vid sidan om framdörren medan du väntar. 
 • Ska du åka som ungdom tala om det för föraren innan du ska betala.
 • Du ska alltid gå på bussen i framdörren och gå av i bakdörren.
 • Om ingen ska av eller på vid en hållplats stannar vi inte alltid. Tryck på stopp-knappen i god tid om du ska gå av. När du står på hållplatsen, se till att du syns. Är det mörkt – använd gärna reflex eller lys med din telefon.
 • Om du ska resa med djur - använd koppel, väska eller bur. Djur ska vara vid rullstolsplats i mitten av bussen. 
 • Använd hörlurar om du ska lyssna på musik eller se på film. Så stör du inte andra. 
 • Ha din väska på golvet istället för på sätet, på så vis kan fler sitta och vila benen.
 • Du får äta mat ombord på våra regionbussar, men bara om det inte stör andra resenärer eller skadar fordonet.
 • Använd säkerhetsbälte när du reser med regionbuss. För din och dina medresenärers säkerhet. 

Cykel på regionbuss

På regionbussarna får du ta med dig följande cyklar kostnadsfritt:

 • Vanlig cykel barn/vuxen - i mån av plats.
 • Elcykel - i mån av plats.
 • Maximalt hopfälld cykel, kickbike, elsparkcykel, elscooter
 • Barncykel utan kedja

Du får ta med en (1) cykel per resenär.

Du får inte ta med cykel i ersättningstrafik.

Tillgänglighet ombord 

Våra mörkgröna regionbussar är anpassade så att personer med funktionsnedsättning enkelt ska kunna resa med oss.

På hållplatsen

De flesta hållplatser är tillgänglighetsanpassade. Stadsbussarna har lågt insteg som är anpassat i höjd till hållplatsernas plattformar.

 • En del hållplatser har taktila stråk som är anpassade att du ska kunna gå på vid framdörren.
 • Om hållplatsen inte har taktila stråk så stannar bussen vid främre delen av busskuren.
 • Om det saknas taktila stråk och väderskydd då stannar bussen vid hållplatsstolpen.

Stiga ombord på regionbussen

Du går ombord via framdörren. Har du breda hjälpmedel kan du även gå in genom mittdörrarna.

Buss med normal golvhöjd: Resenär med rullstol kliver ombord i mittdörrarna via en lift.

Buss med låg golvhöjd: Resenär med rullstol kliver ombord i bakdörren via utfällbar ramp.

I mån av plats får rullstol, rullator och annat likvärdigt förflyttningshjälpmedel tas med kostnadsfritt. 
Hjälpmedlet kan maximalt ha måtten:

 • Bredd: 70 cm
 • Längd: 120 cm
 • Vikt: 300 kg inklusive resenären

Du får inte ta med elrullstol med styre (elscooter) på regionbussen.

Så fungerar det ombord

Bussarna har särskilda platser för rörelsenedsatta samt rullstol.

Under resa får du resa sittande i rullstol, som ska placeras på anvisad plats, med ryggen i färdriktningen. Rullstolen spänns fast till golvet med spännband och låsas med broms för ökad säkerhet. Rullstolsplatsen är utrustad med 3-punktsbälte och användning av bältet är obligatorisk.

Platsen har en särskild stoppknapp att påkalla förarens uppmärksamhet.

Alla sittplatser i våra regionbussar är utrustade med 3-punkts säkerhetsbälte. Användning av bältet är obligatorisk.

Avstigning

Avstigning ska alltid göras genom bakdörren.

Hjälp av bussföraren

Bussföraren ska vid behov hjälpa när du tar dig av och på. Behöver du hjälp vid påstigning kan du göra föraren uppmärksam på detta genom att trycka på Serviceknappen. Den är placerad på utsidan av bussen i anslutning till mittendörren. Du kan också få hjälp med biljettköp.

Hörselslinga och utrop

På alla stadsbussar finns det automatiskt hållplatsutrop. Det finns även digitala skärmar med information om nästa hållplats.

Utvändigt vid framdörrarna finns högtalare för information om linje och destination.

Kvinna håller i en mobiltelefon. I mobiltelefonen visas läget Köpa biljett från reseappen.

Alltid bäst pris i reseappen

Att köpa biljett i appen är enkelt och alltid bäst pris.

frågor icon

Vanliga frågor om resande

Kan jag köpa biljett på bussen?

På regionbuss kan du köpa enkel- och periodbiljetter.

På stadsbuss kan du köpa enkelbiljett.

Du får dock ett bättre pris om du köper biljett i appen, på Mitt konto eller i biljettautomat innan du stiger på.

Köper du biljett innan du stiger på bussen bidrar du även till att förarna lättare kan hålla tidtabellen.

Jag har tappat något på bussen. Vart vänder jag mig?

Har du tappat bort eller glömt något på bussresan,
kan du vända dig till Hittegods inne på Växjö station.
0733-47 79 26

hittegods@lanstrafikenkron.se
Öppettider: Måndag-fredag kl 11-13

Hur många hundar kan jag ta med mig på bussen?

Du får ta med dig två hundar utan extra kostnad när du reser med oss. Hunden ska resa i avsett, särskilt område alternativt enligt personalens anvisningar. Hunden måste vara kopplad under hela resa och får inte placeras på sittplats. Du ansvar för sällskapsdjuret och kan bli avvisad eller inte får resa med om djuret anses vara störande av annan resenär eller personal.

Jag vill ta med mig min katt, är det ok och behöver jag köpa biljett för henne?

Din katt får gärna åka med utan kostnad. Sällskapsdjur ska under resa vara kopplat eller förvaras i för ändamålet avsedd väska eller bur.