På stadsbussen

Res med stadsbuss i Alvesta, Växjö och Älmhult.

Våra stadsbussar är ljusgröna.

Våra bussar kommer bytas ut till elbussar under våren 2024. Tillvidare reser du med samma bussar som du reser med idag.

Köpa biljett på stadsbuss

 • Köp enkelbiljett.
 • Aktivera biljetter på resekort.

Surfa kostnadsfritt ombord

Du kan surfa kostnadsfritt ombord på alla våra stadsbussar med Buss Wi-Fi. Du behöver inget användarnamn eller lösenord.

Alla bussar är utrustade med 4G plus för en snabb uppkoppling. Du surfar med en hastighet på minst 1 Mbit/s (förutsatt att utrymme finns i mobilnätet). Wi-Fit är ett sömlöst system vilket innebär att om du byter buss behöver du inte leta upp Wi-Fit på nytt. Din enhet hittar det per automatik så länge du har Wi-Fi tjänsten på.

Tips när du reser med stadsbuss

När du reser med stadsbuss är det viktigt att ta hänsyn till varandra. Här är några saker att tänka på när du reser tillsammans:

 • Har du biljett i appen eller på kort? Förbered dig och ta fram biljetten innan du kliver på, på så vis går det snabbare och vi har lättare att hålla tidtabell.
 • Först av, sen på. Låt de som är ombord gå av innan du stiger på. Ställ dig vid sidan om framdörren medan du väntar. 
 • Ska du åka som ungdom tala om det för föraren innan du ska betala.
 • Du ska alltid gå på bussen i framdörren och gå av i bak- eller mittdörr.
 • Gå långt in i bussen så att fler personer ryms i bussen.
 • Om ingen ska av eller på vid en hållplats stannar vi inte alltid. Tryck på stopp-knappen i god tid om du ska gå av. När du står på hållplatsen, se till att du syns. Är det mörkt – använd gärna reflex eller lys med din telefon.
 • Om du ska resa med djur - använd koppel, väska eller bur. Djur ska vara vid barnvagnsplats i mitten av bussen. 
 • Använd hörlurar om du ska lyssna på musik eller se på film. Så stör du inte andra. 
 • Ha din väska på golvet istället för på sätet, på så vis kan fler sitta och vila benen.
 • Du får äta mat ombord på våra stadsbussar, men bara om det inte stör andra resenärer eller skadar fordonet.

Cykel på stadsbuss

På stadsbuss får du ta med dig följande cyklar kostnadsfritt.

 • Maximalt hopfälld cykel, kickbike, elsparkcykel eller elscooter
 • Barncykel utan kedja

Du får ta med en (1) cykel per resenär.

Tillgänglighet ombord

Våra ljusgröna stadsbussar är anpassade så att personer med funktionsnedsättning enkelt ska kunna resa med oss.

På hållplatsen

De flesta hållplatser är tillgänglighetsanpassade. Stadsbussarna har lågt insteg som är anpassat i höjd till hållplatsernas plattformar.

 • En del hållplatser har taktila stråk som är anpassade att du ska kunna gå på vid framdörren.
 • Om hållplatsen inte har taktila stråk så stannar bussen vid främre delen av busskuren.
 • Om det saknas taktila stråk och väderskydd då stannar bussen vid hållplatsstolpen.

Stiga ombord på stadsbussen

Bussgolvet är lågt och utan nivåskillnader för att underlätta på- och avstigning.

Du går ombord i framdörren. Har du breda hjälpmedel kan du även gå in genom mittdörrarna. Har du rullstol stiger du på genom mittdörrarna. Här finns en utfällbar ramp.

Har du funktionshinder ska du få hjälp av föraren vid på- och avstigning samt med biljettköp.
I mån av plats får rullstol, rullator och annat likvärdigt förflyttningshjälpmedel tas med utan kostnad. 
Hjälpmedel kan maximalt ha måtten:

 • Bredd: 70 cm
 • Längd: 120 cm
 • Vikt: 300 kg inklusive resenären
 • Du får inte ta med elrullstol med styre (elscooter) på stadsbussen.

Så fungerar det ombord

Bussarna har särskilda platser för resenärer med rörelsenedsättning och/eller rullstol.

Under resa får du resa sittande i rullstol. Rullstolen ska placeras på anvisad plats, med ryggen mot färdriktningen. Rullstolsplatsen är utrustad med midjebälte (2-punkts). Rullstolen ska låsas med broms och du måste använda bälte på grund av säkerhet. Platsen har en särskild stoppknapp att påkalla förarens uppmärksamhet. När broms på rullstol, rullator eller andra tekniska hjälpmedel finns ska dessa användas.

Avstigning

Avstigning ska alltid göras genom mitt- eller bakdörren.

Hjälp av bussföraren

Vid behov ska föraren hjälpa dig när du tar dig av och på. Behöver du hjälp vid påstigning kan du göra föraren uppmärksam på detta genom att trycka på Serviceknappen. Den är placerad på utsidan av bussen på mittendörren. Du kan också få hjälp med biljettköp.

Hörselslinga och utrop

På alla stadsbussar finns det automatiskt hållplatsutrop. Det finns även digitala skärmar med information om nästa hållplats.

Utvändigt vid framdörrarna finns högtalare för information om linje och destination.

En kvinna håller i en mobiltelefon. I mobiltelefonen syns läget Köpa en biljett.

Alltid bäst pris i reseappen

Att köpa biljett i appen är enkelt och alltid bäst pris.

frågor icon

Vanliga frågor om resande

Kan jag köpa biljett på bussen?

På regionbuss kan du köpa enkel- och periodbiljetter.

På stadsbuss kan du köpa enkelbiljett.

Du får dock ett bättre pris om du köper biljett i appen, på Mitt konto eller i biljettautomat innan du stiger på.

Köper du biljett innan du stiger på bussen bidrar du även till att förarna lättare kan hålla tidtabellen.

Jag har tappat något på bussen. Vart vänder jag mig?

Har du tappat bort eller glömt något på bussresan,
kan du vända dig till Hittegods inne på Växjö station.
0733-47 79 26

hittegods@lanstrafikenkron.se
Öppettider: Måndag-fredag kl 11-13

Hur många hundar kan jag ta med mig på bussen?

Du får ta med dig två hundar utan extra kostnad när du reser med oss. Hunden ska resa i avsett, särskilt område alternativt enligt personalens anvisningar. Hunden måste vara kopplad under hela resa och får inte placeras på sittplats. Du ansvar för sällskapsdjuret och kan bli avvisad eller inte får resa med om djuret anses vara störande av annan resenär eller personal.

Jag vill ta med mig min katt, är det ok och behöver jag köpa biljett för henne?

Din katt får gärna åka med utan kostnad. Sällskapsdjur ska under resa vara kopplat eller förvaras i för ändamålet avsedd väska eller bur.