facebook pixel

Hittegods

Har du tappat bort ditt paraply, dina handskar, skolböckerna eller något annat på bussresan,
kan du vända dig till Hittegods inne på Växjö Resecentrum. 
 
Kontaktuppgifter
Tel 0733-47 79 26
hittegods@lanstrafikenkron.se
Öppettider: vardagar kl 11.00-13.00
 

Glömt något på Krösatågen?

Krösatåg syd (Växjö-Hässleholm): Kontakta Hittegods inne på Växjö Resecentrum, se ovan.

Krösatåg nord (mot Jönköpings län): Ring 073-074 89 81, kl. 09.00 – 12.00 på helgfria vardagar eller maila HittegodsK@vy.se
 
 

Glömt något på Öresundståget?

Har du glömt något ombord på Öresundstågen i november eller december 2019?

Då ska du kontakta Tillvarataget AB. De hanterar saker som glömts kvar ombord under november/december fram till 31 januari 2020, sedan lämnas allt som inte hämtats ut över till Sodexo för fortsatt hantering. 

Tel +46(0)722 03 20 23 

Öppettider: måndag - fredag 11.00 – 17.00

Göteborg hgs.goteborg@gmail.com Malmö hgs.malmo@gmail.com.

För mer information, besök Tillvarataget AB:s webbplats hittegodssverige.se.

 

Har du glömt något ombord på Öresundstågen efter den 31 december 2019?

Kontakta Sodexo som från och med den 1 januari 2020 tar över hittegodshanteringen.

För mer information, besök Sodexos webbplats, oresundstag.sodexo.se

 

Upphittat i Danmark

Föremål som upphittas i Danmark tas omhand av DSB. DSB Hittegods kan nås på (+45)24 68 09 60 helgfria dagar måndag-fredag kl 09.00-11.00. Öppettider på Köpenhamns centralstation är måndag–fredag kl 08:00–20:00 och lördag–söndag samt helg kl 10.00–17.00.

För mer information, besök DSBs webbplats.

x