facebook pixel

Om oss

Länstrafiken Kronoberg är en del av Region Kronoberg.
Region Kronoberg har ansvar för följande punkter i länet:

 •  hälso- och sjukvård
 •  kollektivtrafik
 •  kultur
 •  regional utveckling och tillväxt

Den 1 januari 2015 slogs Landstinget Kronoberg och Regionförbundet södra Småland ihop och bildade Region Kronoberg. Syftet med regionbildningen var att stärka och utveckla länet.
När utvecklingsfrågorna koncentreras till en myndighet får vi ett helhetsperspektiv och kan arbeta mer framgångsrikt för att skapa ett Kronoberg där det är bra att bo, leva och verka.

Mer information finns på webbplatsen regionkronoberg.se

 

Länstrafikens organisation

Länstrafiken Kronobergs leds av Region Kronobergs trafiknämnd. Ordförande är Carina Bengtsson. Länstrafikens tjänstemannaorganisation leds av trafikdirektör Pär Welander. Länstrafikens verksamhet är uppdelad i fem avdelningar: 

 • Trafikstab (ekonomi, upphandling och tåg)
 • Marknad- och försäljningsavdelning
 • IT- och teknikavdelningen
 • Trafikavdelning
 • Kundservice
  - Kundcenter
  - Trafikledning
 • Serviceresor
  - Färdtjänsthandläggning
 

Vår verksamhet

Länstrafiken ansvarar för den lokala och regionala kollektivtrafiken i Kronobergs län. Länstrafiken ansvarar även för samordning av andra trafikuppdrag efter särskild överenskommelse med respektive kommun eller Region Kronoberg.

Vi har till uppgift att utifrån de riktlinjer som regionfullmäktige sätter upp att: upphandla, samordna, planera, utveckla och marknadsföra kollektivtrafiken i länet.


Verksamheten omfattar

 • Linjelagd busstrafik i hela länet
 • Skolskjuts i Alvesta, Lessebo, Ljungby, Markaryd, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö
 • Färdtjänsthandläggning för Alvesta, Lessebo, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö
 • Färdtjänst i Alvesta, Lessebo, Ljungby, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö 
 • Sjukresor i Kronobergs län
 • Kompletteringstrafik i Markaryds kommun
 • Närtrafik i Alvesta, Lessebo, Ljungby, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö
 • Öresundståg, Krösatåg och Pågatåg

Länstrafiken Kronobergs kostnadsomslutning uppgick 2020 till 867 miljoner kronor. Under 2020 genomfördes cirka 7,3 miljoner resor, varav 5,7 i linjetrafiken. Den linjelagda busstrafiken är den största delen av verksamheten och består av både regiontrafik och stadstrafik.

Under 2020 fick runt 100 000 personer hjälp via vårt Kundcenter i Växjö, varav ungefär 25 000 är telefonsamtal. Varje månad har vi ungefär 3 000 sidvisningar i vårt kundforum på hemsidan och mer än 1,4 miljoner besökare på vår hemsida om året. Vi har 80 buss- och tåg linjer och 1 151 hållplatser som tillsammans består av 2109 hållplatslägen.

Länstrafiken kör inte själv bussar och tåg, utan all trafik utförs av fristående entreprenörer och upphandlas i konkurrens. Sammanlagt har vi tre entreprenörer på tågsidan och 41 entreprenörer som kör linjetrafik/skolskjuts/serviceresor. Vi har i dagsläget upphandlat 428 fordon, varav 170 av dem kör i linjetrafik. De två största entreprenörerna är Bergkvarabuss och Grimslövsbuss

Skattemedel

Hälften av länstrafikens intäkter kommer från biljettintäkter och resten är skattemedel från Region Kronoberg.

Läs Region Kronobergs årsberättelse » 

Vår vision

”Det naturliga sättet att resa i ett hållbart samhälle”.

Mission

Vi erbjuder attraktiva resor som skapar möjligheter för regionen att utvecklas.

Vår vision är ett långsiktigt mål för verksamheten. Genom att dagligen uppfylla vår mission kommer vi att närma oss visionen.

x