facebook pixel

Förseningsersättning

Förseningsersättning tåg & buss

Förseningsersättning innebär att du kan få ersättning om din resa med oss blir försenad eller inställd. Vid byte gäller att bytestiden ska vara minst 10 minuter om inte annat framgår av tidtabell eller reseplanerare.  Vi ersätter dock inte följdkostnader som flygbiljetter, missade läkarbesök, förlorad arbetsinkomst o.s.v.

Hur får jag ersättning?

Fyll i blanketten och skicka den till Länstrafiken Kronoberg. Du kan också ansöka om ersättning direkt på vår hemsida. Ansökan bör vara oss tillhanda inom 2 månader från den dag förseningen inträffade. Fullständig information om resevillkor finns i en separat folder och på Länstrafiken Kronobergs hemsida. Du kan även kontakta Länstrafiken Kronobergs Kundcenter för ytterligare information.
 

Försening 20–39 minuter
Om du drabbas av försening till slutdestinationen med 20 minuter eller mer, men mindre än 40 minuter, har du rätt till ersättning.

  •  50 % av resans pris, vid kontant utbetalning.

Försening 40–59 minuter
Om du drabbas av försening till slutdestinationen med 40 minuter eller
mer, men mindre än 60 minuter, har du rätt till ersättning.

  • 75 % av resans pris, vid kontant utbetalning.

Försening 60 minuter eller mer
Om du drabbas av försening till slutdestinationen med 60 minuter eller
mer, har du rätt till ersättning.

  •  100 % av resans pris, vid kontant utbetalning.
     

Ersättningsregler

  • Vid utbetalning med värdebevis eller värdekod ökar ersättningen med 10 %, dock minst 25 kronor. Resans pris värderas till aktuell biljetts angivet pris. Vid resa med periodbiljett värderas resans pris till enkelbiljettspriset.
  • Reser du med taxi så ersätter vi dig för taxiresans pris, dock är högsta ersättningsbeloppet 1200 kronor vid kontant utbetalning. Väljer du utbetalning av ersättningen i form av värdebevis eller värdekod ökar ersättningen med 10 %. Vid ansökan om ersättning för taxiresa krävs taxameterkvitto i original. Handskrivna taxikvitton eller kontokortskvitton godkänns ej.
  • Reser du med bil så ersätter vi din resa enligt Skatteverkets regler för milersättning, dock är högsta ersättningsbeloppet 1200 kronor vid kontant utbetalning. Väljer du utbetalning av ersättningen i form av värdebevis eller värdekod ökar ersättningen med 10 %.
  • Reser du med annan transport så ersätter vi dig för din resa, dock är högsta ersättningsbeloppet 1200 kronor vid kontant utbetalning.

 

Tillfällen då ersättningen inte utbetalas

Ersättning utbetalas inte vid störning som är informerad 3 dygn i förväg. Störningsinformationen ges på länstrafikens hemsida under trafikinformation, och/eller annonser, hållplatsanslag.


Så använder du din värdekod på Mitt konto eller i reseappen

Du som är berättigad förseningsersättning kan välja att få den utbetalad som en värdekod. Värdekoden kan du använda för köp av biljetter på Mitt konto eller i en reseappen med registrerat mobilnummer. 

För att kunna använda värdekoden behöver du vara registrerad användare på Mitt konto eller ha registrerat ditt mobilnummer i reseappen.

Mitt konto

Logga in på Mitt konto, gå in på Min profil -> Betalmedel -> Lös in värdekod. Värdekoden kommer då omvandlas till kundkassa som du kan använda för att köpa biljetter med.

Reseappen

Öppna appen, registrera ditt mobilnummer om du inte redan har gjort det. 
Klicka på Mer -> Mina detaljer -> Betalmedel -> Min Kundkassa -> Använd värdekod. Värdekoden kommer då omvandlas till kundkassa som du kan använda för att köpa biljetter med.

Resa från annat län

Har du rest med enkelbiljett på papper och startade din resa från ett annat län än Kronoberg?
I så fall ansöker du om förseningsersättning hos det trafikföretag där din resa startade.

Resa med Skånetrafikens periodkort eller enkelbiljett
Har du rest med Skånetrafikens periodkort eller med enkelbiljett från Skåne ska du ansöka om förseningsersättning ska du ansöka på Skånetrafikens hemsida.
Ansök om förseningsersättning från Skånetrafiken här.

Resa med Resplusbiljetter

Har du drabbats av försening och har en Resplus biljett, gör du din ansökan om ersättning via länken nedan:

Förseningsersättning Resplus  

Resa i Danmark

Har du drabbats av försening i Danmark hänvisar vi dig till DSB Rejsetidsgaranti »
 

x