en bild som passar till innehållet i artikeln

Pressmeddelande Krösatågen: Krafttag för att förbättra tillförlitligheten – vissa sträckor ersätts med buss

Publicerad den 22-04-06

Krösatågen tar nu krafttag för att förbättra tillförlitligheten i trafiken. Under tiden det pågår måste tågtrafiken reduceras. Det kommer innebära att vissa turer kommer att köras med ersättningstrafik och linjelagd busstrafik. Anledningen till det omfattande underhållet beror på att tågen är ålderstigna samt att stora tekniska underhåll infaller under 2022.

– Vi har fordon med lite varierande ålder och underhållsbehov i vår fordonsflotta. Det är ett planerat underhåll som måste göras för att säkerheten i tågtrafiken kan garanteras. Men det kommer innebära att vi måste reducera tågtrafiken, vilket vi beklagar, säger Pär Welander, trafikdirektör på Länstrafiken Kronoberg.

– Vi förstår resenärens frustration när vår trafik plötsligt inte går som planerat.
Tydlig och löpande information kommer vara ett stort fokus för oss så att våra resenärer ska ha möjlighet att planera sitt resande i större utsträckning än i dagsläget.

Krösatågen och operatören SJ arbetar löpande med trafikplaneringen för att det ska påverka resenärerna i så liten omfattning som möjligt.

Reduceringsplanen som arbetats fram för tågtrafiken gäller i första steget fram till den 14 april. Krösatågen kommer löpande utvärdera åtgärderna och därefter anpassa efter rådande förutsättningar inför nästa periodplanering.
 

Reduceringsplan för tåg »


Tänk planera din resa, sök tider i vår reseplanerare här på hemsidan eller i reseappen.
 

Satsning i Krösatågssystemet

De nya Krösatågen och tågdepån är en stor satsning för att skapa hållbara resor i södra Sverige och omfattar totalt cirka 1,7 miljarder kronor. Det innebär bland annat 28 nya Krösatåg och ny tågdepå i Nässjö. Leverans av nya tåg beräknas påbörjas under 2024.

– Genom satsningarna säkras det att länets invånare får en robust tågtrafik inom och mellan regionerna. Tillsammans kommer satsningar bidra till kortare restider och ett mer hållbart och bekvämt resande, avslutar Pär Welander, trafikdirektör på Länstrafiken Kronoberg


Fakta

Krösatågen är ett regionaltågsystem i Småland med 10 linjer och trafikerar 81 stationer. Krösatågen är
ett samarbete mellan Blekingetrafiken, Hallandstrafiken, Jönköpings länstrafik, Kalmar länstrafik, Länstrafiken Kronoberg och Skånetrafiken.

 

För mer information kontakta

Pär Welander, Trafikdirektör, 0470-58 30 44, par.welander@kronoberg.se
Rolf Andersson, Tågansvarig, 0470-58 30 99, rolf.andersson@kronoberg.se