Trivselbussarna - en fin möjlighet för äldre i länet

Publicerad den 22-04-25

Sedan restriktionerna för covid-19 släppt har antalet bokningar med Trivselbussarna ökat efter en period med få bokningar. Under årets första kvartal har 19 resor genomförts.

Under pandemin har det gjorts få resor med Trivselbussen och nu vill Länstrafiken Kronoberg att fler bokningar görs. Under våren har länstrafiken, via kommunerna, skickat ut informationsmaterial till personal och seniorer på serviceboenden samt personer med hemtjänst i hopp om att fler ska uppmärksamma Trivselbussarna, bli inspirerade och vilja boka en resa.

Oavsett om man vill göra en kortare utflykt i ens närområde eller hembygd eller boka in en längre resa med buss hjälper Länstrafiken Kronoberg till för att anordna en trevlig upplevelse.

- Det är en fin möjlighet för äldre i länet att ta del av och vi vill att alla som vill ska åka på resor med Trivselbussarna. De resor som gjorts hittills har varit oerhört uppskattade både av seniorer och personal som följt med. Värt att nämna är att ingen resa är för kort eller för lång, så länge den kan göras med våra fordon, säger Patrik Söderqvist, trafikchef, Länstrafiken Kronoberg.

Projektet med Trivselbussarna har pågått sedan 2017 då Familjen Kamprads stiftelse tog kontakt med Länstrafiken Kronoberg. Tanken var att starta ett projekt som skulle främja äldres trivsel genom att anordna bussresor med ett socialt syfte. Hittills har ungefär 550 resor gjorts.

- Äntligen kan äldreboenden och hemtjänst åter boka Trivselbussar efter två år av pandemi och isolering. Hoppas att många passar på att göra utflykter framöver. Ingvar Kamprad brann för äldres möjlighet till gemensamma upplevelser, det här är en stor möjlighet, säger, Lena Fritzén, verkställande ledamot Familjen Kamprads stiftelse.

Fakta om Trivselbussarna:

Resor med Trivselbussarna kan bokas av äldreomsorg och hemtjänst i hela Kronbergs län, både av kommunal verksamhet och privata aktörer. Resan bokas via kommunens bokningsansvarig för trivselbussresor.  Resor, personal och aktivitetskostnader finansieras av stiftelsen och Länstrafiken Kronoberg administrerar tjänsten. En resa behöver kunna genomföras i bil eller buss.


För mer information:

Patrik Söderqvist, trafikchef, 0470-583040, patrik.soderqvist@kronoberg.se

Lena Fritzén, verkställande ledamot Familjen Kamprads stiftelse, 070-8377549