Kompletteringstrafik

Kompletteringstrafik är till för dig som har långt till bussen och är en komplement till ordinarie tidtabell.

Kompletteringstrafik finns i Markaryds och Älmhults kommun.

Vart får jag åka?

För varje område finns minst en destination angiven.

Resorna går till den angivna destinationen enligt de regler och tider som gäller för området.

När får jag åka?

  • För varje område finns det angivet vilken eller vilka resdagar som gäller.
  • Resorna från och till området sker samtidigt för resenärerna.
  • I normalfallet reser du till den angivna destinationen mellan kl. 9-9.30 och hem strax före lunch.
  • Du kan till en viss del styra tiderna men grundprincipen är inresa på förmiddagen och återresa runt lunch. Är inte resenärerna överens om tiderna gäller ovan nämnda princip.
  • Resenärer har även möjlighet att utnyttja tomturen, det vill säga resa tillbaka till området på förmiddagen och in till tätorten runt lunch, men endast under förutsättning att den planerade turen ska gå.

Hur ofta får jag åka?

Varje område har en till två resdagar och det är kommunen som avgör vilka dagar som gäller.

Vad kostar biljetten?

Priset är detsamma som för ordinarie linjetrafik. 30-dagarsbiljetten gäller mot uppvisande av kvitto. Du kan betala med kontanter ombord.

Tidtabell Markaryd kommun

Trafikdag Från område Till
Mån, ons, fre Hualtet, Exhult,
Norra Misterhult,Tornstorp
Markaryd
Mån, ons Tannsjö, Hamphult, Öshult,
Göshult, Bökhult, Röckla, Klint
Strömsnäsbruk
Mån, ons Karshult, Ramshult, Groeryd,
Ekön, Klausen,Fagraböke, Buskhult,
Hinneryd, Knaplet, Boxhult,
Nåthult, Snällsböke, Gunghult
Strömsnäsbruk
Tis, tors Hannabad, Tunby, Oshult, Åmot Markaryd
Ons, fre

Sjöhult, Brånhult, Hulabäck,

Södra Århult, Ulvaryd

Markaryd
Tis, tors Snörsjö, Dotebygd, Sånnamad,
Vägarås,Pontansbygd, Rishult,
Eneborg, Kvinnhult,Mjäryd
Strömsnäsbruk
Tis, t ors  Löväng, Madana, Hultet,
Fageräng, Mjäryd
Strömsnäsbruk
Ons, fre Holma, Tromansbygd, Boda,
V:a Haghult, Majenfors, Råstorp,
Örnfälla, Åmot
Markaryd
Ons, fre Bråthult, Åsa, Övre Gällareböke,
Gräsholma
Markaryd
Ons, fre Göshult, Harpholma, Högaholma,
Ålhult, Erikstorp, Ekhult, Vekaboda,
Fjärrholma, Misterhult
Markaryd
Mån, ons, fre Vivljunga, Holmarna, Skrubberyd,
Tiböke, Risböke, Snällsböke, Tannsjö,
Hult, Fägerhult,Norra Haghult, Gällareböke
mån:
Strömsnäsbruk
ons, fre:
Markaryd
Mån, ons, fre Svenshult, Grysshult, Lönshult, Uppsala,
Bergshult, Hyltan, Hjortsberga,
Lösen, Tånneryd

mån:

Strömsnäsbruk
ons, fre:
Markaryd

Mån, ons, fre Klausen, Vänneböke, Skinnersböke,
Spåxhult, Ingelsköp, Ekeryd, Vivljunga,
Långhult, Ryd, Fagerdala, Hässlehult,
Fjärhult, Rävaryd, Lösen, Böshult
måndag:
Strömsnäsbruk
ons, fre:
Markaryd
Ons, fre Beterås, Hamra, Hökhult, Skararp,
Kärringlida, Ingelshult, Grönö
Strömsnäsbruk
Fre Markaryds tätort Markaryd

 

Tidtabell Älmhult kommun

Trafikdag Från område Till
Tors Hallarydsområdet Älmhult
Ons, fre Göteryd, Delaryområdet Älmhult
Tors Pjätterydsområdet Älmhult
Tors, fre Älmhults tätort Älmhult
Ons Liatorp, Diöområdet Liatorp
Ons Virestadsområdet Liatorp
Ons Älmhultsområdet Älmhult
Ons Enerydaområdet Liatorp
Tors Häradsbäcksområdet Häradsbäck,
Älmhult

 

frågor icon

Vanliga frågor om bokningsbara resor