Vi vill även påminna dig om att välja andra färdsätt eller välja avgångar utanför rusningstrafik för att lämna plats åt dem som verkligen måste åka. Tack för att du fortsätter resa med omtanke och gör rätt för dig genom att köpa biljett!