Trafikinformation

2023-04-04 - 2023-10-31

Tingsryd terminal - Tillfälligt flytt...

Tingsryd terminal - Tillfälligt flyttad under byggperioden

Tingsryd terminal kommer att byggas om. Arbetet pågår i ca. 6 månader. Under byggperioden kommer hållplatslägena flyttas tillfälligt till Järnvägsgatan.

Tidsförlopp:

fr.o.m. måndag, 2023-04-17 och ca. 6 månader framåt.

 

2023-09-22 - 2023-10-06

Linje 350, 355, 358 - Tillfälliga hål...

Information: På grund av VA-arbete kommer Ulvaskogsvägen i Braås vara avstängd för trafik. Grävningen sker i norra änden av gatan vid korsningen med Sjösåsvägen. Arbetet pågår i cirka 2 veckor.

Gäller Linje 350, 355, 358:

fr.o.m. måndag, 2023-09-25

t.o.m. fredag, 2023-10-06

Indragna hållplatser: hållplats Ulvaskogsvägen hållplats Fritidsvägen

Resande hänvisas till: tillfällig hållplats på Betlehemsvägen i anslutning till Parkgatan hållplats Sjösåsvägen

2023-09-25 - 2023-10-06

Tillfälligt flyttad hållplats linje 310

På grund av en vattenläcka på Raoul Wallenbergs gata vid gamla stationshuset i Växjö stängs del av körbanan av från den 21 september till den 6 oktober.

Under arbetets gång flyttas linje 310 från hållplatsläge F till hållplatsläge G.

2023-09-26 - 2023-10-08

Hållplats Telestad, läge B förflyttas

Hållplats Telestad, läge B

Läge B av hållplats Telestad flyttas till en ny position på Torparvägen i Växjö. Den är en nybyggd hållplats med tillgänglighetsanpassning, väderskydd och cykelparkering. Idag trafikeras hållplatsen av linje 5.

Gäller: fr.o.m. torsdag, 2023-09-28

För en period blir det ett cirka 200 meter långt avstånd mellan läge A och läge B men det kommer byggas ett nytt läge A i anslutning till det nya B-läget.

 

2023-10-02 - 2024-01-26

Trafikstörning linje 3 Älmhult

 På grund av ny läggning av vattenledning kommer Fiskevägen mellan Möckelns väg och Rödingstigen i Älmhult vara avstängd för trafik. Arbetet pågår i cirka 4 månader.

Gäller från och med måndag, 2023-10-02 till och med fredag, 2023-01-26

Indragna hållplatser: Möckelnsväg, Gäddstigen, Rödingstigen

Resande hänvisas till: Möckeln, Bokvägen en tillfällig hållplats på Lyckovägen  och  Sommarvägen

 

2023-10-04 - 2023-10-05

Trafikstörning Linje 153

På grund av beläggningsarbete kommer Viaduktgatan i Ljungby vara avstängd för trafik.

Avstängningen påverkar tre turer på linje 153

Fr.o.m. torsdag morgon återgår linjen till ordinarie körväg via Bergvägen.

 

Gäller:

fr.o.m. onsdag, 2023-10-04 kl. 18:00

t.o.m. torsdag, 2023-10-05 kl. 06:00

 

Tillfällig färdväg:

Helsingborgsvägen – väg 25 eller omvänd.

 

Indragna hållplatser:

Viaduktgatan norra

Movägen

Bergvägen

2023-10-06 - 2023-11-10

Trafikstörning linje 4

På grund av VA-arbete kommer Öjabyvägen mellan Lillängsvägen och Fridhemsvägen i Öjaby vara avstängd för trafik.

Gäller: fr.o.m. måndag, 2023-10-09 t.o.m. fredag, 2023-11-10

Indragen hållplats: Klintvägen

Resande hänvisas till: Lillängsvägen

2023-10-06 - 2023-11-17

Trafikstörning linje 1 samt 358

På grund av ombyggnation av Spetsamossrondellen i Växjö kommer Liedbergsgatan vara avstängd för trafik. Arbetet pågår i cirka 6 veckor.

Gäller: fr.o.m. måndag, 2023-10-09 t.o.m. fredag, 2023-11-17

Tillfällig färdväg: Norra Esplanaden – Kungsgatan – Mörners väg – Liedbergsgatan eller omvänd.

Indragna hållplatser: Spetsamossen och Vintervägen
Resande hänvisas till: Hovsberg eller Ringsbergsvägen

x