Länstrafiken Kronoberg logotyp

close

Hjälp oss gärna att besvara några korta frågor.

Motsvarar webbplatsen dina förväntningar?

Ja Nej

Är det något särskilt du tycker är bra?

På vilket sätt motsvarar webbplatsen inte dina förväntningar?

Upplever du att webbplatsen är enkel att använda?

Ja Nej

Finns det något som du tycker är extra bra ur en användarsynpunkt?

Vad är det du tycker är svårt med webbplatsen?

Skulle du rekommendera webbplatsen till en vän?

Ja Nej

Är det något som gör att webbsidan är extra bra som gör att du vill rekommendera den till en vän?

Varför vill du inte rekommendera webbplatsen till en vän?

Finns det någonting du saknar på hemsidan eller som kan förbättras?

Varför besöker du hemsidan idag? 

Du kan välja flera alternativ.

Hur gammal är du?


Hur ofta reser du med Länstrafiken Kronoberg / Öresundståg / Krösatåg?


Pressmeddelande: Nytt avtal tecknat för busstrafiken från 2023

Publicerad den 22-06-28

Region Kronoberg har nu tecknat avtal för all linjelagd busstrafik i Länstrafiken Kronobergs regi från 10 december 2023. Det är Karlssonbuss i Vaggeryd i AB som har fått uppdraget att köra all stads- och regionbusstrafik.
 

Den 22 juni 2021 fattade Region Kronoberg tilldelningsbeslut gällande upphandlingen av all linjelagd busstrafik i Länstrafiken Kronobergs regi från juni 2023. Karlssonbuss i Vaggeryd i AB tilldelades uppdraget att köra all stads- och regionbusstrafik. Två andra anbudsgivare ansökte om överprövning av tilldelningsbeslutet. Efter en överprövningsprocess, som pågått under nästan ett helt år, där förvaltningsrätten har avslagit ansökan om överprövning och kammarrätten har nekat prövningstillstånd, har avtal idag kunnat tecknas. Avtalsstarten kommer, på grund att överprövningsprocessen har tagit så långt tid, att få skjutas från juni 2023 till december 2023.

- Vi har väntat länge på avgörandet i överprövningsprocessen och är mycket glada över att vi nu äntligen har kunnat teckna avtal, säger regionstyrelsens ordförande Mikael Johansson (M).

Resenärerna i Kronoberg kommer även fortsättningsvis att erbjudas attraktiv kollektivtrafik med hög kvalitet. För att säkerställa detta finns det incitament för kundnöjdhet som en del av ersättningen till trafikföretaget i avtalet. Kontinuerliga kundundersökningar kommer att göras och utgör underlag för incitamentet. Det betyder att kundens upplevelse påverkar nivån på trafikföretagets intäkter.

- Vi har satsat på elbussar i stadstrafiken, ny elbussdepå i Växjö och stor andel biogas i regiontrafiken. Utöver dessa förbättringar blir det även ett mer attraktivt och större trafikutbud. Trots satsningarna blir kostnaden för trafiken lägre än idag. Vi kronobergare kommer helt enkelt att få mer hållbar kollektivtrafik för pengarna, säger regionstyrelsens ordförande Mikael Johansson (M).
 

Karlssonbuss kör idag både regionbusstrafik och skolskjutstrafik under varumärkena Grimslövsbuss, Moheda Buss och Sven Carlsson Trafik. I dagens avtal har de en hög kundnöjdhet och Region Kronberg ser fram emot att fortsatt gott samarbete.

Faktaruta:
Vinnande trafikföretag: Karlssonbuss i Vaggeryd AB
Trafikstart: 10 december 2023
Avtalstid: 12 år
Antal upphandlade bussar i trafikavtalet: 175
Kontraktsvärde: ca 4 miljarder

För mer information:
Mikael Johansson (M) – Regionstyrelsens ordförande, 0767-20 79 96, mikael.johansson@kronoberg.se
Pär Welander, trafikdirektör, Länstrafiken Kronoberg, 0470-58 30 44, par.welander@kronoberg.se