en bild som passar till innehållet i artikeln

Spåret är för tåget - inte för dig!

Publicerad den 24-02-08

Tänk på att det är förbjudet enligt lag att vistas inom eller på ett spårområde! 

Varje dag genar någon över ett järnvägsspår. Att vistas i spårområdet är förbjudet, farligt och förorsakar förseningar. Förutom att det är förbjudet och livsfarligt leder obehöriga i spår till många sena tåg varje dygn. Det leder till att resenärer och gods inte kommer fram i tid. 

Tågen är både tystare och snabbare än vad många tror och att gena över spåret är livsfarligt. Ett tåg som färdas i 200 kilometer i timmen kör ungefär 200 meter på tre sekunder. Bromssträckan vid nödbromsning är mer än en kilometer. Lokföraren har inte en chans att stanna för dig.

För lokförarna är det en mardröm att med ett framrusande tåg riskera att köra på en annan person, då det är svårt att få stopp på ett snabbt tåg i tid om någon skulle finna sig på spåret. 

Många av de förseningstimmar som uppstår är på grund av att obehöriga vistas i spåret. Och det omfattar bara när personer sprungit över spåret och hindrat trafiken – inte när trafiken stoppats på grund av förolyckad person.

Enligt lag är det förbjudet att vistas på ett spår eller spårområde. Det innebär att det är brottsligt att beträda spårområdet och du kan bötfällas med 3000 kr.

Så var rädd om dig och andra, ta den säkra vägen. Spåret är för tåget - inte för dig!


Källa: Trafikverket