Återbetalning

Följande biljetter kan återbetalas:

 • 72-timmarsbiljett (om den är oaktiverad)
 • Flex 10/30 
 • 30-dagarsbiljett
 • Fritidsbiljett
 • 365-dagarsbiljett

Så gör du

Om du vill få en periodbiljett återbetalad kontaktar du kundservice.
Du behöver då ange ditt personnummer eftersom pengarna återbetalas till ditt bankkonto. 

Vi tar ut en avgift på 50 kronor.

Regler vid återbetalning

Vi tar ut en avgift på 50 kronor vid återbetalning av biljett.

Följande biljetter återbetalas:

 • 72-timmarsbiljett (om den är oaktiverad)
 • Flex 10/30
 • 30-dagarsbiljett
 • Fritidsbiljett
 • 365-dagarsbiljett

Följande biljetter återbetalas inte:

 • Enkelbiljett
 • 24-timmarsbiljett
 • Kundkassan (vid dödsfall återbetalas kundkassa till dödsbo mot dödsfallsintyg eller personbevis).

Oaktiverade biljetter

Du kan ha oaktiverade biljetter i appen eller på ett resekort i 365 dagar, efter det förfaller biljetten.

Hur mycket får jag tillbaka?

Beroende på biljettyp och om den är aktiverad eller ej så får du tillbaka olika mycket av biljettpriset.

Flex 10/30

Om du inte har använt resor på en aktiverad biljett kan du få tillbaka pengar. Vi kommer göra ett avdrag för given rabatt på använda biljetter. Du kan bara få återbetalning om biljetten fortfarande är giltig.


Aktiverade 30-dagarsbiljett och Fritidsbiljett återbetalas enligt följande:

Dagar från 
påbörjad användning
Återbetalning i %
av biljettens
1 dag 80 %
2 dagar 60 %
3 dagar 50 %
4 dagar 40 %
5 dagar 30 %
6 dagar 20 %
7 dagar 10 %

Oaktiverade periodbiljetter återbetalas via länstrafikens kansli.


Återbetalning 365-dagarsbiljett

En 365-dagarsbiljett återbetalas med ett avdrag som motsvarar priset för en 30-dagarsbiljett med samma geografiska giltighet, inköpskanal och antal använda månader. Ingen återbetalning görs efter åtta månaders användning.

Om du returnerar din biljett mellan månadsskiftena tillgodoräknas beloppet från nästa månadsskifte. 

Återbetalning vid ändrad tidtabell eller linje

Du har rätt till återbetalning av din periodbiljett om vi gör stora förändringar på den linje du reser med dagligen.

Du får tillbaka det belopp som motsvarar priset för de dagar som är kvar på din biljett.

Återbetalning vid sjukdom

Du har rätt till återbetalning av din periodbiljett om du är sjuk och inte kan resa. Du måste kunna uppvisa sjukintyg från sjukvården.

Du får tillbaka det belopp som motsvarar priset för de dagar som är kvar på din biljett.

frågor icon

Vanliga frågor om återbetalning

Vilka biljetter återbetalar ni?

Vi återbetalar följande biljetter:

 • 72-timmarsbiljett (om den är oaktiverad)
 • Flex 10/30
 • 30-dagarsbiljett
 • Fritidsbiljett
 • 365-dagarsbiljett

Kostar det något att få sin periodbiljett återbetalad?

Vi tar ut en avgift på 50 kronor vid återbetalning av biljett.

Kan jag få min enkelbiljett återbetalad?

Nej vi återbetalar inte enkelbiljetter.