facebook pixel

Återbetalning

Det är du själv som ansvarar för förlorat eller förstört färdbevis. Om du tappar bort ditt resekort men har det registrerat på Mitt konto kan du enkelt spärra kortet via ditt konto och flytta biljetten till ett annat kort eller en reseapp. 
 
Kontantbiljett återlöses inte. Du kan flytta ditt värde som du har i reskassan till reseappen eller välja att få den återbetalad.
Mer information om återbetalning av reskassa eller flytt till reseappen »

Resekort som skadats på grund av tekniskt fel från Länstrafiken Kronobergs sida återladdas utan kostnad mot uppvisande av kort och kvitto. 
 
Utfärdade periodbiljetter återlöses före giltighetsperiodens start på länstrafikens Kundcenter.
En expeditionsavgift på 50 kronor tas ut. 

 
Periodbiljetter med påbörjad giltighetsperiod återlöses enligt följande:
 
Dagar från 
påbörjad användning
Återbetalning i %
av kortets värde
1 dag 80 %
2 dagar 60 %
3 dagar 50 %
4 dagar 40 %
5 dagar 30 %
6 dagar 20 %
7 dagar 10 %
 
Om du vill få en periodbiljett återbetalad, behöver du ange ditt personnummer när du kommer till länstrafikens Kundcenter. Pengarna kommer betalas tillbaka till ditt bankkonto. 
 
Uppgradering till periodbiljett med fler antal zoner, efter det att du har påbörjat en period, kan du göra utan expeditionsavgift. Periodbiljettens giltighetstid kommer inte att ändras.
 
Återbetalning av Kundkassa
Kundkassan är inte återbetalningsbar, oavsett om du laddat med pengar eller flyttat över med värdekod från reskassa. I dagsläget finns endast kundkassan i nya reseappen.
 
Återbetalning och oaktiverade biljetter i reseappen
Du kan ha oaktiverade biljetter i appen i 365 dagar, efter det förfaller biljetten.
Enkelbiljetter som köps i reseappen betalas inte tillbaka. Det betyder att du inte kan göra något återköp på biljetter du köper i appen.

 

Återbetalning av periodbiljett vid ändrad linje eller tidtabell
Om vi gör stora ändringar på din linje eller i tidtabellen som väsentligt påverkar ditt dagliga resande så har du rätt till återbetalning av ditt periodbiljett.

Du får tillbaka det belopp som motsvarar priset för de dagar som är kvar.

x