Förseningsersättning online

Blanketten går att använda oavsett vilket typ av färdbevis du använt, men i vissa fall måste din ansökan kompletteras med biljetter/kvitton i original. Detta får du information om då du skickat in din ansökan.

Just nu har vi längre handläggningstid på grund av stort antal ansökningar.