Moheda station

Här finns en överskådlig tillgänglighetskarta över Moheda station.

Stationsbyggnad
Det finns ingen stationsbyggnad endast perrong.

Biljettautomat
Det finns två stycken biljettautomater. På västra sidan i väderskyddet. På östra sidan finns biljettautomat i väderskydd.

Stationen Trafikeras av följande bolag: Krösatågen.

Parkeringsplats för rörelsehindrade
Parkeringsplats för rörelsehindrade finns på den västra sidan om perrongen.

Närhet till busshållplats
Busshållplats "Moheda station" finns placerad på västra sidan, cirka 50 meter från perrongen, mittemot ICA Supermarket.

Infotavla
Finns placerade i väderskydden på perrongen.

Hörslinga 
Finns inte. I anslutning till de digitala skyltarna som visar avgående och ankommande tåg finns en enklare så kallad prator som genom en knapptryckning läser upp avgående och ankommande tåg..

Sinusplattor och blindskriftstavla 
På perrongens östra sida finns taktila spår som leder utanför perrongen mot trapporna. De slutar vid den asfalterade rampen. Vidare fortsätter de taktila spåren uppe på perrongen och även fram till digitala informationsskärmarna. 

Realtidsskyltar
Finns på västra sidan mellan busshållplats och perrongen.
På östra sidan finns realtidsskylt bakom väderskyddet.

Toaletter
nej. 

Hiss
Ingen hiss, allt på markplan.

Ramp 

Asfalterad ramp finns för att kunna ta sig upp och ner med tex. en rullstol finns på perrongens båda sidor.

Mötesplats färdtjänst

Nej, men skyltning för ersättningstrafik finns på perrongen.

Stationsvärd
Nej.

Café eller butik
ICA Supermarket och ett café ligger cirka 50 meter från perrongen på den västra sidan.

Frågor eller funderingar

Välkommen att kontakta vårt Kundcenter

Symbol pratbubbla med ett frågetecken i

Symbol av ett kuvert

Symbol av en telefonlur

x