facebook pixel

Resekortet skola

Resekortet skola kan inte köpas av privatpersoner utan beställs av elevens skola eller av hemkommunen. Korten administreras inte av länstrafikens Kundcenter utan sköts av länstrafikens kansli.

 

Resekortet skola gäller för ett läsår och kortets giltighet anges på kortets baksida och/eller på inspektionskvittot. Kortet gäller även under höst-, sport-, påsklov och enstaka lovdagar. Kortet gäller inte under jullov, sommarlov eller under helgdagar som infaller måndag-fredag. Resekortet skola gäller inte i nattrafik, lördagar eller söndagar. Kortet är personligt och får inte användas av annan resenär än den som kortet är utställt till.


Inte tillåtet att använda Resekortet Grundskola Grupp

Med anledning av smittspridning av covid-19 så erbjuder vi tillsvidare inte Resekortet Grundskola Grupp, detta för att minska trängsel och smittspridning ombord på våra bussar och tåg. Det betyder att kortet inte får användas vid buss- och tågresor inom Kronobergs län.

Beslutet gäller från 11 januari 2021 och gäller tillsvidare.

Hur får jag ett nytt kort?

Övergång

Resekortet förskola

Resekortet grupp

För mer information om våra resekort kontakta länstrafikens kansli på telefon 0470-58 32 80.

x