Riksfärdtjänst

Riksfärdtjänst är resor till resmål utanför det område som färdtjänst gäller för.
Syftet med resan kan till exempel vara semester eller en fritidsaktivitet. För att resa med riksfärdtjänst behövs tillstånd, som söks hos länstrafiken.

Kontakta riksfärdtjänst

Telefonnummer: 

 0470-72 75 94 
Telefontider: 
Vardagar kl. 08-11

Mejla oss:

mail ikon  fardtjanst@lanstrafikenkron.se

Ansök om riksfärdtjänst

Du ansöker om riksfärdtjänst genom att fylla i och skicka in en ansökningsblankett. När du ansöker om riksfärdtjänst behöver du lämna in ett intyg. Intyget kan vara utfärdat av läkare, sjuksköterska, sjukgymnast/fysioterapeut, arbetsterapeut eller kurator. Intyget ska utförligt beskriva hur din funktionsnedsättning påverkar dig i resesammanhang. 

 

Ansökan behöver vara inlämnad till en handläggare för riksfärdtjänst senast fyra veckor före planerad avresa. 

Kontakta handläggare

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss färdtjänsthandläggare för riksfärdtjänst.

Telefonnummer

 0770 - 25 82 00
Telefontider:
Vardagar 10-12

Mejla oss

mail ikon  fardtjanst@lanstrafikenkron.se

Boka riksfärdtjänst

Riksfärdtjänstresor bokas via telefon. Även avbokning av resor görs via telefon.

0470-72 75 94
Telefontider:
Vardagar kl. 8-11

Resa med tåg, flyg eller båt måste det bokas minst tio arbetsdagar innan avresedag. Resa med servicebil måste bokas minst fem arbetsdagar innan avresedag. 

Resor under jul- och nyårshelgen

Bokning av resa till jul- och nyårshelgen ska göras senast 1 december.

Ansökan om Riksfärdtjänstresor till jul- och nyårshelgen ska vara inkomna senast 2 november.

Avgift för resan

Egenavgiften för din riksfärdtjänstresa beror på resans längd. Denna avgift är fastställd av regeringen.

Vägavstånd i kilometer Under 25 år 26 år och uppåt
0-100 73 kr 105 kr
101-125 91 kr 130
126-150 115 kr 165 kr
151-175 136 kr 195 kr
176-200 154 kr 220 kr
201-225 178 kr 255 kr
226-250 192 kr 275 kr
251-275 210 kr 300 kr
276-300 224 kr 320 kr
301-350 259 kr 370 kr
351-400 294 kr 420 kr
401-450 318 kr 455 kr
451-500 336 kr 480 kr
501-600 374 kr 535 kr
601-750 420 kr 600 kr
751-1 000 458 kr 655 kr
1 001-1 250 476 kr 680 kr
1 251-1 500 490 kr 700 kr
1 501 och över 528 kr 755 kr

 

Regelverk för Riksfärdtjänst

frågor icon

Vanliga frågor om Riksfärdtjänst

Var bokar jag färdtjänst/riksfärdtjänst?

Din färdtjänstresa bokar du hos Serviceresor, 0775-77 77 00.
Din riksfärdtjänstresa bokar du också hos Serviceresor, men på telefonnummer 0470-72 75 94.

Hur ansöker jag om färdtjänst/riksfärdtjänst?

För att ansöka om färdtjänst/riksfärdtjänst behöver du fylla i och skicka in en ansökningsblankett. I de flesta fall behövs även ett aktuellt medicinskt utlåtande.
När du ansöker om riksfärdtjänst behöver din ansökan komma in senast fyra veckor innan planerad resa. Om du vill resa vid eller nära julhelgen behöver ansökan komma in senast den 2 november. 


 

Vad är riksfärdtjänst?

Riksfärdtjänst avser oftast längre resor som inte kan göras med färdtjänst. Riksfärdtjänst är resor för dig som på grund av en stor och varaktig funktionsnedsättning måste resa på ett särskilt kostsamt sätt. Resorna kan exempelvis ske med kollektivtrafiken med stöd av ledsagare, bil eller specialfordon. Bedömningen av rätt till riksfärdtjänst görs inte enbart utifrån din funktionsnedsättning. Det krävs även bland annat att ändamålet är rekreation, fritidsverksamhet eller någon annan enskild angelägenhet.

Om jag har haft vårdbesök utanför länet, vad för slags underlag behövs skickas in för att få reseersättning för tåg eller egen bil?

Vi behöver få in ett besökskvitto/intyg med personuppgifter på samt vilket datum man har varit där. Detta skickas in till oss på adress:
Region Kronoberg
Serviceresor
351 88 Växjö