facebook pixel

Tidtabell

Sök din resa eller se tidtabell i vår reseapp Länstrafiken Kronoberg. Här ser du även aktuell trafikinformation. Via vår reseapp kan du dessutom säkert och enkelt köpa biljett och se var din buss befinner sig på kartan.

Sök din resa via vår reseplanerare, här hittar du även aktuell trafikinformation. I vår reseplaneraren kan du även ladda ner din tidtabell och skriva ut om du vill ha den i pappersformat.

Vid många av våra hållplatser finns det också digitala skyltar som i realtid visar när bussen går.

Behöver du en tidtabell i pappersformat?

Du som behöver en papperstidtabell är välkommen att kontakta Kundcenter i Växjö så skriver du ut en tidtabell till dig och lämnar ut över disk eller skickat hem den till dig utan kostnad.
Tel: 0771-76 70 76 eller e-post:  kundcenter@lanstrafikenkron.se

Tänk på att eventuella ändringar kan göras i tidtabellen, vilket gör att en utskriven tidtabell kan bli inaktuell. Det säkraste sättet att få en exakt tid för när ditt tåg eller buss avgår är att söka din resa på vår hemsida eller i vår app.


Anledningen till att vi tagit bort tryckta tidtabeller och tidtabeller på hållplatser är för att vi märker att våra kunder i hög grad väljer att söka sin resa digitalt - antingen i vår app eller via reseplaneraren. De tidtabeller vi sätter upp behöver ersättas om de förstörs och bytas om tidtabellen ändras. Att sluta trycka tidtabellsanslag gör att vi minskar på vår pappersåtgång och därmed vårt koldioxidutsläpp.

Så här gör du för att söka och laddar ned en tidtabell via reseplaneraren

Cirkatider, reglerhållplatser och realtid

x