facebook pixel

Tillgänglighet

För oss är det viktigt att alla, oavsett vilka förutsättningar man har, ska kunna använda våra tjänster och produkter, både trafik men även andra delar såsom hemsida.

Tillgänglighetsredogörelse reseappen Länstrafiken Kronoberg

Tillgänglighetsredogörelse lanstrafikenkron.se

Tillgänglighetsredogörelse Mitt konto

Stadsbussar tillgänglighet

Regionbussar tillgänglighet

Tåg tillgänglighet

Krösatågen tillgänglighet

Öresundtåg tillgänglighet

Pågatåg tillgänglighet

Tillgänglighet på stationer och bussterminaler

x