facebook pixel

Tillgänglighet

För oss är det viktigt att alla, oavsett vilka förutsättningar man har, ska kunna använda våra tjänster och produkter, både trafik men även andra delar såsom hemsida.

Tillgänglighetsredogörelse lanstrafikenkron.se

Vi strävar efter att vår webbplats ska kunna hanteras, förstås och vara tillgänglig för alla.
Här beskriver vi hur vår webbplats uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig
service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så
att vi kan åtgärda dem. Vår webbplats ska i möjligaste mån uppfylla de riktlinjer som finns i
WCAG 2.1 nivå AA.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker
problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller
lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.
Skicka e-post till kundcenter@lanstrafikenkron.se och märk meddelandet med
”Tillgänglighet webb”.

Förbättra och upprätthålla tillgängligheten

Innehåll som idag inte är tillgänglighetsanpassat:

  • Våra PDF:er på webbplatsen behöver tillgänglighetsanpassas.
  • Våra blanketter på webbplatsen behöver tillgänglighetsanpassas. Arbetet för detta planeras att påbörjas under våren 2021.
  • Formulär behöver förbättras enligt tillgänglighetsprinciperna.

Vår ambition är att åtgärda alla ovanstående problem inom kort och arbetar kontinuerligt
med att förbättra och upprätthålla tillgängligheten på vår webbplats.

Myndigheten för digital förvaltning

Myndigheten för digital förvaltning, DIGG har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet
till digital offentlig service.
Vi samarbetar med vår webbyrå när det gäller utveckling och design av webbplatsen enligt
WCAG 2.1 A och AA och följer DIGGs checklista för webbriktlinjer.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av lanstrafikenkron.se, med hjälp av våra
leverantörer. Senaste bedömningen gjordes den 20 mars 2020
Vi har använt webbläsartillägget WAVE Web Accessibility Evaluation Tool vid
utvärderingen.


Webbplatsen publicerades den 25 mars 2020
Redogörelsen uppdaterades senast den 5 oktober 2020

Stadsbussar tillgänglighet

Våra ljusgröna stadsbussar är anpassade så att personer med funktionsnedsättning enkelt ska kunna ta sig ombord, köpa biljett och ta sig av.

Så tar du dig ombord
Våra stadsbussar är anpassade så att personer med funktionsnedsättning ska ta sig ombord, köpa biljett och ta sig av. De flesta av hållplatserna är tillgänglighetsanpassade och bussarna är utrustade med lågt insteg och plattformar som är anpassade i höjd till hållplatserna. En del hållplatser har taktila stråk som är anpassade för påstigning vid framdörrarna. I de fall det finns väderskydd utan taktila stråk stannar bussen vid främre delen av busskuren. Om det saknas taktila stråk och väderskydd finns hållplatsstolpe som anger var påstigning kan ske.

Resenär med funktionshinder kan erhålla hjälp av föraren vid på- samt avstigning och med biljettköp. Vissa begränsningar i hjälpen kan förekomma av säkerhetsskäl. I mån av plats får rullstol, rullator och annat likvärdigt förflyttningshjälpmedel medtagas kostnadsfritt, under förutsättning att hjälpmedlet är maximalt 70 cm brett, 120 cm långt och väger maximalt 300 kg inklusive resenären. Elrullstol med styre (elscooter) får ej medföras på buss. 

Ombord
Du kan ta dig ombord genom framdörren men om du har breda hjälpmedel kan du även gå in genom mittdörrarna. Rullstolar måste gå in genom mittdörrarna.  

Ombord finns sittplatser anpassade för dig med rörelsenedsättning. Under resa får resenär färdas sittande i rullstol. Rullstolen ska placeras på anvisad plats och låsas med broms. På buss med särskilt ryggstöd ska rullstolen vara vänd med ryggen mot färdriktningen. När fastsättningsanordning för rullstol, rullator eller andra tekniska hjälpmedel finns, ska dessa användas. Det är det tillgängliga utrymmet vid varje resa som avgör hur många hjälpmedel som kan tas med i bussen.

Rullstolsplatsen på stadsbussarna är utrustad med ryggplatta, midjebälte, 2 stycken utfällbara sidostöd, handtag samt en särskild stoppknapp.

Ryggen placeras mot föraren och hjulen på rullstolen låses för ökad säkerhet.

Golven ombord på bussarna är utan nivåskillnader i den främre delen för att underlätta på- och avstigning samt biljettköp.

Hjälp av bussförare
Bussföraren ska vid behov hjälpa när du tar dig av och på, hjälp kan påkallas med serviceknapp som är placerad på utsidan av bussen, och se till att du är säkert placerad. Du kan också få hjälp med biljettköp. Vissa begränsningar i hjälpen kan förekomma av säkerhetsskäl. Avstigning ska ske genom mittdörrarna.

Hörselslinga och utrop
På alla stadsbussar finns audiovisuellt utrop. Detta innebär att det finns automatiskt hållplatsutrop samt en inre skylt med information om nästa hållplats.

Utvändigt vid framdörrarna finns informationsknapp för information om linje och destination.

Regionbussar tillgänglighet

Våra mörkgröna regionbussar är anpassade och tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.

Så tar du dig ombord
Regionbussarna har en lift vid bakdörren för hjälp vid ombordstigning/avstigning för resenärer med rörelsehinder, rullstol och rullator. På dubbeldäckare, är nivåskillnaden mellan bussens insteg och plattformskant så låg, att ramp används istället för lift.

Så fungerar det ombord
Bussarna har särskilda platser för rörelsenedsatta samt rullstol, rullator och andra hjälpmedel. Rullstolsplatsen/platserna ombord har ryggplatta, utfällbart sidostöd, handtag samt en särskild stoppknapp. Ryggen placeras mot föraren och hjulen på rullstolen låses för ökad säkerhet. Det är det tillgängliga utrymmet vid varje resa som avgör hur många hjälpmedel som kan tas med i bussen.
Alla våra regionbussar är utrustade med säkerhetsbälte. Rullstol spänns fast med spännband.

Hjälp av bussföraren
Bussföraren hjälper dig ombord/avstigning om du behöver, hjälp kan påkallas med serviceknapp som är placerad på utsidan av bussen När du kommit ombord och är säkert placerad hjälper bussföraren till med biljettköpet.

Bussföraren ska vid behov hjälpa när du tar dig av och på, hjälp kan påkallas med serviceknapp som är placerad på utsidan av bussen, och se till att du är säkert placerad. Du kan också få hjälp med biljettköp. Vissa begränsningar i hjälpen kan förekomma av säkerhetsskäl. Avstigning skall genom mittdörrarna.

Hörselslinga och utrop
På alla regionbussar finns audiovisuellt utrop. Detta innebär att det finns automatiskt hållplatsutrop samt en inre skylt med information om nästa hållplats.
Utvändigt vid framdörrarna finns informationsknapp för information om linje och destination.

Tåg tillgänglighet

Våra tåg, Krösatågen, Öresundstågen och Pågatågen är anpassade och tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Denna första text är generellt beskrivande och längre ner finns specifik information för varje tågsystem.

Så tar du dig ombord
Närmare information avseende möjlighet att resa med tåg, om tillgänglighet av särskilda inrättningar och hjälpmedel på stationer, perronger och fordon samt ovan angiven assistans och ledsagning i samband med tågresa kan fås via vårt Kundcenter  0771-76 70 76

Resenär med funktionshinder eller nedsatt rörlighet kan, efter överenskommelse med trafikbolag, erhålla viss assistans av trafiktjänsteman i samband med biljettbokning, betalning av resa på fordon, på- och avstigning samt vid byte av tåg.

För information om tillgänglighet i form av kartor för våra stationer i länet finns här
Du som har funktionsnedsättning kan få hjälp till och från tåget när du ska resa. En ledsagare kan möta dig på tågstationen vid en särskild mötesplats. Beställ ledsagning när resan bokas, men senast 24 timmar före första ledsagning. Läs mer på www.stationsledsagning.se.

Så fungerar det ombord
I mån av plats får rullstol, rullator och annat likvärdigt förflyttningshjälpmedel medtagas kostnadsfritt, under förutsättning att hjälpmedlet är maximalt 70 cm brett, 120 cm långt och väger maximalt 300 kg inklusive Resenären. Elrullstor med styre (elscooter) får medföras på tåg. När fastsättningsanordning för rullstol eller annat tekniskt hjälpmedel finns, ska denna användas.  
Hjälp av tågvärd
Resenär med funktionshinder kan erhålla hjälp av tågvärd vid på- och avstigning. 
Resenär med funktionshinder eller nedsatt rörlighet kan också, efter överenskommelse med trafikbolag, erhålla viss assistans av trafiktjänsteman i samband med biljettbokning, betalning av resa på fordon, på- och avstigning samt vid byte av tåg.

Hörselslinga och utrop
Information om nästa hållplatser under resans gång finns i tåget i form av text och utrop.

Öresundståg tillgänglighet

Så tar du dig ombord
Mittvagnen på Öresundståget är en låggolvsvagn med insteg på samma nivå som plattformen. På dörren finns en symbol som visar att denna vagn är lättast att komma ombord på med hjälpmedel. I de fall det behövs, finns en ramp för att ytterligare underlätta på- och avstigning. 

Ombord
Vagnutrymmet ombord på tåget är breddat för lättare navigering.
Det finns en anpassad rullstolsplats med säkerhetsanordning.
Vid rullstolsplatsen finns en väggtelefon om du behöver hjälp samt en rymlig toalett.
I kupédelen som ligger i direkt anslutning till låggolvsdelen finns mer utrymme för rullstolar, rullatorer och andra hjälpmedel som kan användas i mån av plats.
Det är det tillgängliga utrymmet vid varje resa som avgör hur många hjälpmedel som kan tas med på tåget.

Hjälp av tågvärd
På alla Öresundståg finns det tågvärdar som hjälper dig med ombord- och avstigning, placering av hjälpmedel, information om tidtabeller och annat som är viktigt - före, under och efter resan.

Krösatågen tillgänglighet

Så tar du dig ombord
Krösatågen är utrustade med ramp för att underlätta ombordstigning. Vid dörren finns en blåmarkerad knapp med en rullstolssymbol. Symbolen visar att denna vagn är lättast att komma ombord på med hjälpmedel. Genom att trycka på knappen får du hjälp med ombordstigning.

Ombord
I tågsättet finns utrymme för rullstolar eller andra hjälpmedel
Rullstolsplatsen är utrustad med säkerhetsanordning.
Toalettutrymmet är anpassat för rullstol.
Det är det tillgängliga utrymmet vid varje resa som avgör hur många hjälpmedel som kan tas med på tåget.

Ljud och hållplatsutrop
Alla Krösatåg är utrustade med audiovisuellt utrop. Detta innebär att det finns automatiskt hållplatsutrop samt en inre skylt med information om nästa hållplats.

Hjälp av tågvärd
På Krösatågen finns det tågvärdar som hjälper dig med ombord- och avstigning. Du kan också få hjälp med placering av hjälpmedel. Du kan också få hjälp med biljettköp.

Ljud och hållplatsutrop 
Alla Krösatåg är utrustade med audiovisuellt utrop. Detta innebär att det finns automatiskt hållplatsutrop samt en inre skylt med information om nästa hållplats.

Hjälp av tågvärd
På Krösatågen finns det tågvärdar som hjälper dig med ombord- och avstigning. Du kan också få hjälp med placering av hjälpmedel. Du kan också få hjälp med biljettköp.

Pågatåg tillgänglighet

Pågatågen är lila och i vårt län trafikerar de Markaryd. Ingångarna är i höjd med plattformen och vid tågens mitt finns dörrar som är markerade med en rullstolssymbol. Denna vagn är lättast att komma ombord på med hjälpmedel. Genom att trycka på symbolen kan du som behöver assistans också påkalla hjälp från tågvärden. Tågvärden kan vid behov fälla ut en ramp för att ytterligare underlätta påstigning. 

Ombordstigning via främre tågsättet 
Om tåget är längre och består av två eller fler tågsätt ska du välja mittdörren på det främre delen. Tågvärden har då möjlighet att hjälpa dig på bästa sätt.

Ombord
Ombord finns en anpassad rullstolsplats med säkerhetsanordning.
Vid rullstolsplatsen finns en väggtelefon om du behöver hjälp samt en rymlig toalett.
I kupédelen som ligger i direkt anslutning till låggolvsdelen finns mer utrymme för rullstolar, rullatorer och andra hjälpmedel som kan användas i mån av plats.
Det är det tillgängliga utrymmet vid varje resa som avgör hur många hjälpmedel som kan tas med på tåget.

Ljud och hållplatsutrop
Alla Pågatåg är utrustade med ljudfyrar i dörrarna så att du ska höra när dörrarna öppnas och stängs, samt hörselslinga och audiovisuellt utrop. Detta innebär att det finns automatiskt hållplatsutrop samt en inre skylt med information om nästa hållplats.

Hjälp av tågvård
På alla Pågatåg finns det tågvärdar som hjälper dig med ombord- och avstigning. Du kan också få hjälp med placering av hjälpmedel, information om tidtabeller och annat som är viktigt - före, under och efter resan.

Tillgänglighet på stationer och bussterminaler

För information om tillgänglighet i form av kartor på stationerna i länet klicka här.  
För information om tillgänglighet i form av kartor på bussterminalerna i länet klicka här. 

Tillgänglighetsredogörelse för stationshusen i länet:
Växjö station (öppnas i nytt fönster)
Älmhult station (öppnas i nytt fönster)
Alvesta station (öppnas i nytt fönster)


 

 

 

 

x