Färdtjänst

Färdtjänst är en särskilt anordnad transport för dig som har väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationer.

Kontakta färdtjänst

Telefonnummer: 

  0775-77 77 00

Telefontider:
Vardagar kl. 07-19

Helgdagar kl. 08-18

Återkommande resor

  0470-58 33 80

Telefontider: 
Vardagar kl. 08-11

Mejla oss:

mail ikon  fardtjanst@lanstrafikenkron.se

Ansök om färdtjänst

Du ansöker om färdtjänst genom att fylla i och skicka in en ansökningsblankett. När du ansöker om färdtjänst behöver du lämna in ett intyg. Intyget kan vara utfärdat av läkare, sjuksköterska, sjukgymnast/fysioterapeut, arbetsterapeut eller kurator. Intyget ska utförligt beskriva hur din funktionsnedsättning påverkar dig i resesammanhang. 

Kontakta handläggare

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss färdtjänsthandläggare för färdtjänst.

Telefonnummer

0770 - 25 82 00
Telefontider: 
Vardagar 10-12

Mejla oss

mail ikon  fardtjanst@lanstrafikenkron.se

Boka färdtjänst via telefon

Färdtjänstresor bokas via telefon. Även avbokning av resor görs via telefon.

 0775-77 77 00
Telefontider: 
Vardagar 07-19
Helgdagar 08-18

Vid avbokning av resa måste det göras senast en timme före avresetiden. Om din resa inte avbokas senast en timme före avresetid får du betala egenavgift. 

Resor under jul- och nyårshelgen
Färdtjänstresor på julafton bokas extra tidigt. Vill du resa på julafton ska resan bokas mellan den 1-10 december.

Boka färdtjänst via bokningsapp

Boka din färdtjänst i appen Serviceresor Kronoberg. 

 • Säker inloggning med BankID.
 • Boka din färdtjänstresa.
 • Se dina kommande resor i kalendern.
 • Sjukresor bokas via telefon och syns i appens kalender.
 • Avboka din resa.
   

Ladda ner appen kostnadsfritt här: 
App Store
Google Play

Har du frågor hur du kommer igång med appen?
Kontakta kundtjänst:
  0775-77 77 50

Återkommande resor

Återkommande resor kan bokas om du har rätt till färdtjänst.

Tänk på följande vid återkommande resor:

 • Resorna måste gälla i minst 3 månader och minst 1 resa/vecka.
 • Fast schema som är likvärdigt vecka för vecka. Avvikande schema för udda och jämna veckor går också bra.
 • Resorna gäller till arbete, aktiviteter, dagverksamhet och behandlingsresor.
 • Handläggningstiden är 14 dagar.

Beställ din resa:
 0470-58 33 80
Telefontider:

Vardagar kl. 8-11

Periodkort

Om resorna ofta går mellan två adresser kan ett periodkort knytas till resorna. Periodkortet innebär att resorna görs till en fast månadskostnad. Max två enkelresor per dag mellan två bestämda adresser.

Periodkort går att knyta till en återkommande resa. Resorna kan även bokas en och en på vanligt sätt.

Avgift för resan

Egenavgiften för din färdtjänstresa beror på resans längd, din ålder och när du bokar. Avgiften för resan framgår av gällande taxa för färdtjänst. Zonsystemet som används är detsamma som i den allmänna kollektivtrafiken. Resor som förbokas senast kl. 17.00 dagen innan har en lägre egenavgift, se tabell 1 i taxedelen.

Vid avbokning av resa måste det göras senast en timme före avresetiden. Om din resa inte avbokas senast en timme före avresetid får du betala egenavgift. 

Åldersgrupp 7-19 år (från den dag du fyller 7 år)

Antal zoner

Taxa vid beställning
dag före avresa

Taxa vid beställning
samma dag som avresa

1 35 40
2 40 45
3 50 60
4 55 75
5 65 85
6 80 95
7 90 110
8 100 125
9 110 135
10 120 150
11 135 170
12 145 185

 

Åldersgrupp över 20 år (från den dag du fyller 20 år)

Antal zoner

Taxa vid beställning
dag före avresa

Taxa vid beställning
samma dag som avresa

1 50 60
2 60 70
3 80 90
4 90 110
5 105 135
6 130 155
7 145 185
8 160 200
9 175 220
10 190 240
11 210 260
12 225 280

 

Kostnad periodkort för personer med färdtjänsttillstånd

Antal zoner

Åldersgrupp 7–19 år

Åldersgrupp över 20 år

1 375 750
2 415 830
3 495 990
4 560 1 120
5 605 1 210
6 660 1 320
7 715 1 430
8+ 760 1 520

Priser från 2 januari 2024

Regelverk för färdtjänst

frågor icon

Vanliga frågor om färdtjänst

Vad är skillnaden mellan ledsagare och medresenär vid färdtjänstresor?

Du som behöver hjälp i fordonet under själva färdtjänstresan kan få rätt att resa med stöd av ledsagare. Ledsagaren åker med kostnadsfritt.
En medresenär är en person som åker med på resan, precis som om man är två personer som reser med buss tillsammans. Medresenären betalar också enligt färdtjänsttaxan.

Var och hur långt får jag åka med färdtjänst?

Med färdtjänst får du åka upp till tio mil (räknat fågelvägen) från din folkbokföringsadress. Du kan passera både kommun- och länsgränser.

Vad kostar det att resa med färdtjänst?

Priset beror på hur långt du åker. Det beräknas på hur många zoner du åker, precis som i den allmänna kollektivtrafiken. 

Var bokar jag färdtjänst/riksfärdtjänst?

Din färdtjänstresa bokar du hos Serviceresor, 0775-77 77 00.
Din riksfärdtjänstresa bokar du också hos Serviceresor, men på telefonnummer 0470-72 75 94.

Varför måste jag lämna in ett medicinskt utlåtande från vården?

Vid bedömningen om du har rätt till färdtjänst är det mycket viktigt att du även inkommer med aktuella medicinskt styrkta uppgifter om din funktionsnedsättning, dess varaktighet samt dess konsekvenser för gångförmåga, resor med kollektivtrafik och färdtjänst. Enligt riktlinjer utifrån Kammarrättsdomar räcker det inte med den enskildes egna beskrivning av sin situation och ett intyg krävs därför för att en rättssäker bedömning ska kunna göras.

Vad är skillnaden mellan färdtjänst och sjukresa?

Färdtjänst kan du använda för resor till exempelvis affären, fritidsaktiviteter eller vänner.
Sjukresor används för resor till vården, exempelvis för besök hos läkare, sjuksköterska, sjukgymnast och tandläkare.


 

Vad är färdtjänst?

Färdtjänst är en särskild kollektivtrafik för personer med funktionsnedsättning. Du reser tillsammans med andra personer, precis som i den allmänna kollektivtrafiken. För att bli beviljad färdtjänst krävs att du har en funktionsnedsättning som medför väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand och/eller att resa med allmänna kommunikationer. Funktionsnedsättningen behöver även ha en viss varaktighet.
 

Om jag har haft vårdbesök utanför länet, vad för slags underlag behövs skickas in för att få reseersättning för tåg eller egen bil?

Vi behöver få in ett besökskvitto/intyg med personuppgifter på samt vilket datum man har varit där. Detta skickas in till oss på adress:
Region Kronoberg
Serviceresor
351 88 Växjö

Vad kostar en resa till vården med servicebil?

Varje enkelresa kostar 150 kr i egenavgift. Det finns ett högkostnadsskydd på 1800 kr för sjukresor under en 12-månadersperiod.