Sjukresa

Om du blir sjuk och behöver resa till sjukvården kan du göra det på olika sätt. Bussar och tåg är ofta ett bra alternativ. Kanske kräver ditt hälsotillstånd resa med servicebil.

Kontakta sjukresor

Telefonnummer: 

 0470-194 04 
Telefontider: 
Vardagar kl. 08-12

Mejla oss: 

mail ikon sjukresor@lanstrafikenkron.se

Olika transportmedel

Buss

Visa upp din kallelse för föraren på inresan och hemresan så reser du kostnadsfritt. Har du ingen kallelse får du lösa biljett på vanligt sätt och sedan skicka in biljett och besökskvitto till Serviceresor.

Tåg

Om du reser med tåg måste du alltid köpa en biljett (ej första klass). För att få ersättning, skicka din biljett och ditt besökskvitto (i original) till Serviceresor. 

Privat bil

Om du kör privat bil får du 25 kr i ersättning för varje mil som överstiger egenavgiften, vilket motsvarar 60 km enkel resa. Obs! Spara ditt besökskvitto (i original) även om resan är kortare än 60 km. Kostnaden ligger till grund för ditt frikort. 

Servicebil

Serviceresor avgör om servicebil behövs av trafiktekniska skäl och vårdgivaren beslutar om servicebil behövs av medicinska skäl. Vid kontroller måste du kunna visa att vårdgivaren har godkänt resa med servicebil, annars får du betala hela kostnaden för din serviceresa. Du beställer servicebil och liggande transport senast kl. 16.00 vardag före resdag. Resorna samordnas och därför anpassas din avresetid och restid till andra resenärer. 

Besökskvitton och biljetter skickar du i original till:

Region Kronoberg
Serviceresor
351 88 Växjö

Avgift för resan

Du får själv betala en egenavgift, din del av resekostnaden. Egenavgiften ligger till grund för att uppnå högkostnadsskydd. Ersättningen för resor med bil under 60 km utgår inte förrän högkostnadsskyddet har uppnåtts. 

Transportmedel

Egenavgift

Buss eller tåg inom länet 

0 kr
Buss eller tåg utanför länet  20 kr enkel resa
Privatbil 150 kr enkel resa
Servicebil 150 kr enkel resa
   
Linnéan 0 kr enkel resa
Flyg 200 kr enkel resa
Anslutningsresa till buss, tåg eller Linnéan  0 kr

 

Högkostnadsskydd 

Du får fria sjukresor när dina kostnader överstiger 1 800 kr inom en tolvmånadersperiod. Frikortet gäller under den tid som återstår av tolvmånadersperioden, när du har uppnått 1 800 kr. 

Utbetalning 

Du skickar besökskvitto från vården och buss- eller tågbiljett i original till Serviceresor. Vid resa med privat bil skickar du endast in besökskvittot från vården. 

Vi ersätter inte sjukresa som skett för mer än ett år sedan. 

Observera att permissionsresa och överflyttningsresa inte är sjukresa, utan ersätts på annat sätt.

Regelverk för sjukresor

Om du blir sjuk och behöver resa till sjukvården kan du göra det på olika sätt. Bussar och tåg är ofta ett bra alternativ. Kanske kräver ditt hälsotillstånd resa med servicebil.

Folder för sjukresor

Läs mer om bland annat följeslagare, resor utanför länet och vilken hjälp du kan få av föraren i foldern. 

Så här beställer du sjukresa med servicebil

Du ringer alltid och bokar din sjukresa. Du kan beställa en resa fjorton dagar i förväg, men senast klockan 16.00 vardagen innan.

För bokning av sjukresa via telefon:

  0775 77 77 00

Telefontider: 

Vardagar: kl. 7-19

Helgdagar: kl. 8-18

Akuta sjukresor kan bokas dygnet runt. 

frågor icon

Vanliga frågor om Sjukresor

Hur beställer jag min resa med Linnéan?

Du beställer din resa hos Serviceresor senast kl. 16.00 vardag före resdag på tel. 0775-77 77 00. Behöver du anslutningsresa med servicebil, beställer du detta samtidigt.

Återresan från Lund och Malmö sker med samma buss. Du måste alltid beställa hemresa från Lund eller Malmö via Serviceresor tel. 0775-77 77 00.

Vad är skillnaden mellan färdtjänst och sjukresa?

Färdtjänst kan du använda för resor till exempelvis affären, fritidsaktiviteter eller vänner.
Sjukresor används för resor till vården, exempelvis för besök hos läkare, sjuksköterska, sjukgymnast och tandläkare.


 

Om jag har haft vårdbesök utanför länet, vad för slags underlag behövs skickas in för att få reseersättning för tåg eller egen bil?

Vi behöver få in ett besökskvitto/intyg med personuppgifter på samt vilket datum man har varit där. Detta skickas in till oss på adress:
Region Kronoberg
Serviceresor
351 88 Växjö

Vilket underlag krävs för att få ersättning för att köra egen bil till vården?

Besökskvittot i original som man får när man anmäler sig, antingen i receptionen eller i automaterna. Besökskvitton ska vara stämplat och ikryssat för privat bil tur och retur den dagen man har sitt vårdbesök.

Vad kostar en resa till vården med servicebil?

Varje enkelresa kostar 150 kr i egenavgift. Det finns ett högkostnadsskydd på 1800 kr för sjukresor under en 12-månadersperiod.