facebook pixel
Hem / Färdtjänst / Växjö kommun - resa med buss

Växjö kommun – resa med buss

 

Du som är folkbokförd i Växjö kommun och är beviljad färdtjänst har möjlighet att resa till halva priset med Länstrafiken Kronobergs bussar inom Växjö kommun. Du ska kunna visa upp ditt färdtjänstkort tillsammans med giltigt ID vid dessa resor. Ledsagare som medföljer reser kostnadsfritt.

Biljetten kan lösas som enkelbiljett eller med Resekortet Färdtjänstberättigad.

Resekortet Färdtjänstberättigad laddar du med pengar och kan sedan betala med det direkt i bussen. Kortet får du genom att be handläggare för färdtjänst om en blankett som sedan fylls i och skickas till Länstrafiken.

Varje kort har ett kortnummer som står på kortets baksida och på kvittot. Spara detta nummer för att kunna spärra kortet om du skulle förlägga det. För att spärra kortet ringer du till Länstrafiken,
0470-58 32 80.

 

Förtydligande angående medföljande ledsagare för resenär som använder Senior 80+
Resenär som reser i kollektivtrafiken och som har ett färdtjänsttillstånd som berättigar till ledsagare får lov att använda detta kort tillsammans med ett kort Senior 80+. Föraren skriver ut biljett Ledsagare som används som färdbevis.

Frågor eller funderingar

Välkommen att kontakta vårt kundcenter

Symbol pratbubbla med ett frågetecken i

Symbol av ett kuvert

Symbol av en telefonlur

x