Hem / Serviceresor / Sjukresa / Avgift för resan

Avgift för resan

Du får själv betala en egenavgift, din del av resekostnaden. Egenavgiften ligger till grund för att uppnå högkostnadsskydd. Ersättningen för resor med bil under 60 km utgår inte förrän högkostnadsskyddet har uppnåtts.
 
Transportmedel Egenavgift
Buss eller tåg inom länet  0 kr
Buss eller tåg utanför länet  20 kr enkel resa
Privatbil 150 kr enkel resa
Servicebil 150 kr enkel resa
   
Linnéan 0 kr enkel resa
Flyg 200 kr enkel resa
Anslutningsresa till buss, tåg eller Linnéan  0 kr
   
 
Högkostnadsskydd 
 
Du får fria sjukresor när dina kostnader överstiger 1 800 kr inom en tolvmånadersperiod. Frikortet gäller under den tid som återstår av tolvmånadersperioden, när du har uppnått 1 800 kr. 
 
Utbetalning 
 
Du skickar besökskvitto från vården och buss- eller tågbiljett i original till Serviceresor. Vid resa med privat bil skickar du endast in besökskvittot från vården. 
 
Vi ersätter inte sjukresa som skett för mer än ett år sedan. 
 
Observera att permissionsresa och överflyttningsresa inte är sjukresa, utan ersätts på annat sätt.
 

Frågor eller funderingar

Välkommen att kontakta vårt Kundcenter

Symbol pratbubbla med ett frågetecken i

Symbol av ett kuvert

Symbol av en telefonlur

x