facebook pixel

Har du kvar reskassa på ett resekort? Du kan få dina pengar återbetalade till ditt bankkonto.

Kontakta Kundcenter så hjälper de dig:  

Värde på Reskassa understigande 10 kronor återbetalas ej.

Du kan få din reskassa återbetalad 10 år från och med inköpstillfället.

 

x